Skip to main content
Blogi > Krimi

Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt vangistusest

TALLINN, 15. märts, BNS - Viru maakohus ei vabastanud kolmapäeval ennetähtaegselt vanglast mitmete süütegude eest karistust kandvat väidetavat allilmaliidrit Assar Paulust. 

Riigiprokuratuur ja kaitsjad toetasid vabastamist, Viru Vangla vaidles aga vabastamisele vastu. Seda muuhulgas põhjusel, et Assar Paulus keeldub vanglas majandustöödel töötamast ja oli selle eest distsiplinaarkorras karistatud. Kohus leidis, et kuna tööle määramine ja distsiplinaarkaristused olid halduskohtus edasi kaevatud ja praeguseks lõpplahendit neis kaebustes veel ei ole, siis ei tohi neid distsiplinaarkaristusi ka arvesse võtta. 

Kohus tuvastas rida positiivseid asjaolusid Assar Pauluse käitumises vangistuse kandmise ajal, kuid leidis, et Assar Pauluse vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine elektroonilise valvega ei ole siiski põhjendatud. "Ennetähtaegse vabastamise võimalus on tagatud kõigile, olenemata karistuse raskusest. Kuid kuriteod, mille eest Assar Paulus praegu karistust kannab, on niivõrd rasked, et vähemalt praegu ei saa Assar Paulust karistuse kandmisest tingimisi ennetähtaega vabastada," märkis kohus.

"Narkokuriteod ja nendele ükskõik millises vormis kaasaaitamine nagu ka organiseeritud kuritegevus ei tohi olla mingil määral tolereeritavad ning antud juhul, kui Assar Paulus oli niivõrd võimeka, organiseeritud ja kuritegelikult aktiivse kuritegeliku ühenduse juhiks, kes on rahastanud ka teise kuritegeliku ühenduse liikmete poolt suures koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikku käitlemist, ei ole tema ennetähtaegne karistusest vabastamine vähemalt praegu, kui ära kantud on vaid pool mõistetud karistusest, õigustatud," lisas kohus. 

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle kättesaamisest.

Paulus kuulis viimati süüdimõistvat otsust tunamullu novembri lõpus, kui võttis vastu karistuse narkoäri rahastamise eest. Viru maakohus määras Paulusele kuueaastase vangistuse. Mehe vangistusaeg siiski ei pikene, kuna kohus luges viimati mõistetud karistuse kaetuks Paulusele tunamullu septembis Tallinnas maffiagrupi juhtimise eest määratud seitsmeaastase vangistusega.

Süüdistuse järgi finantseeris Paulus narkovedu Hispaaniast, Hollandist, Prantsusmaalt ja Belgiast Eestisse ning Eestist edasi Venemaale ja Soome. Süüdistuse kohaselt toimetas aastatel 2009-2013 tegutsenud jõuk Hispaaniast ja Hollandist Eestisse ja Venemaale umbes 6,6 tonni hašišit üle 23 miljoni euro väärtuses, samuti smugeldati Prantsusmaalt ja Belgiast Eestisse ja siit edasi Soome tuhandeid Subutexi tablette. Narkolaadungeid veeti spetsiaalselt salaveoks kohandatud 5. ja 7. seeria BMW-dega.

Harju maakohus saatis Pauluse tunamullu 7. septembril seitsmeks aastaks vangi maffiagrupi juhtimise eest ning karistada said ka temaga seotud kaks firmat ja kümme eraisikut.

Kohus mõistis Pauluse süüdi kuritegeliku ühenduse loomises, juhtimises, dokumendi võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises ja määras talle selle eest seitmseaastase vangistuse. Sellise karistuse olid süüalune ja riigiprokurör Andres Ülviste varasemalt kokkuleppeläbirääkimiste käigus kokku leppinud. Ühtlasi konfiskeeris kohus Pauluselt 20 000 eurot, mis oli konfiskeerimise tagamiseks deponeeritud.

 

Baltic News Service