Skip to main content
Blogi > Ettevõtlus

Konkurentsiamet andis Graanul Investile loa omandada Karo Mets

TALLINN, 20. aprill, BNS – Konkurentsiamet andis Graanul Investile kuuluvale valdusfirmale OÜ Graanul Mets loa osta OÜ-lt Eremka Karo Metsa 50-protsendiline osalus, omandades tehingu tulemusel ettevõtte täisosaluse.

OÜ Graanul Mets ja OÜ Eremka sõlmisid 14. märtsil ostu-müügilepingu, millega Graanul Metsast saab 100-protsendiliselt Karo Metsa omanik. Tehingu eesmärgiks on tugevdada OÜ Karo Mets kapitalibaasi tulevaseks kasvuks nii ülestöötamise turul kui ka kinnistute turul, selgub koondumisteatest.

Eremka juhatuse liige Runo Ruubeli sõnul on oluline, et Karo Mets saaks kasvada ja tänane kapitalibaas ammendas ettevõtte võimalused kasvuks. Koostöö Graanul Invest grupiga on Ruubeli sõnul olnud positiivne ja koostöö jätkub Eremka tasemel ka pärast Karo Metsa osaluse müüki.

Karo Mets on Kesk- ning Lääne-Eestis tegutsev metsaettevõte. Ettevõtte igapäevases tegevuses olulisi muudatusi teha plaanis ei ole.

Graanul Investi kontserni kuuluv Valga Puu OÜ sõlmis 15. märtsil lepingu täisosaluse ostmiseks metsamajandusettevõttes Dammix AS. Koondumise põhiline eesmärk on toetada Valga Puu kontserni ettevõtjate põhitegevust, kindlustades selleks vajaliku toorme stabiilse kättesaadavuse.

Koondumisel puudub teate kohaselt oluline mõju turule. See tehing ootab veel konkurentsiameti heakskiitu.

Dammix AS-i põhitegevusaladeks on raie- ja kokkuveoteenus, ümarmaterjali ostmine ja müük ning kasvava metsa raieõiguse ostmine ja hakkpuidu varumine.

Graanul Invest on maailma suuruselt teine graanulitootja, mis toodab aastas ligikaudu 2,3 miljonit tonni puidugraanuleid. Kontserni kuulub 11 pelletitehast, kuus koostootmisjaama ning kolm metsa ülestöötamisega tegelevat ettevõtet. Kontsernis töötas mullu keskmiselt 500 inimest, neist 170 Eestis.

Graanul Invest AS-i müügitulu kasvas 2016. aastal 17,5 protsenti 285,5 miljoni euroni ja puhaskasum 19,7 protsenti 33,6 miljoni euroni.

 

Baltic News Service