Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > 2018 Koolitused

Kuidas kirjutada hea ja toimiv äriplaan?

Kuidas kirjutada hea ja toimiv äriplaan?

Oma äri ülesehitamine ning äriidee vormistamine toimivaks ja edukaks äriplaaniks on alustavale ettevõtjale suur väljakutse. Millised on põhilised pidepunktid, millele tähelepanu pöörata?

Leia enda nišš ja konkurentsieelis
Ettevõtjal tuleks leida enda põhinišš, mille järgi teda tuntakse ja teatakse. "Väikeettevõtja tahab tihti teha kõike ja võimalikult laiale sihtgrupile. Kogemus näitab, et kitsas spetsialiseerumine ja sihtgrupi valik toob rohkem edu. Soovi korral võib ju teha erinevaid asju, aga hea kui oleks üks asi, mille järgi sind teatakse ja tuntakse.
Paljudele alustavatele ettevõtjatele valmistab raskusi äriidee konkurentsieelise ja unikaalsuse sõnastamine. Tegelikult võivad konkurentsieeliseks olla väga lihtsad asjad. Käsitöölisel võib olla unikaalne töö käekiri, mõni ettevõte saab end siduda näiteks mingi loodusliku objektiga või asub hoone hästi käidavas kohas.


Selgita välja toote või teenuse tarbijaskonna suurus
Võimalike klientide ja turu suuruse realistlik kaardistamine võib olla suur töö, aga sellele tasub aega pühendada. Äris peab vaatama reaalselt, mis toimub ja mida saaks ära teha. Neil, kes toovad turule täiesti uue toote või teenuse, võib olla üsna keeruline ostjaskonna suurust prognoosida. Kui toode või teenus on turul juba olemas, saab faktilisi andmeid hankida näiteks konkurentide majandusaasta aruannetest. Kindlasti ei soovita äriplaani panna pelgalt oletustel põhinevaid numbreid.

Lahenda ostja vajadused
Alustavad ettevõtjad on tihti keskendunud sellele, mida nemad teha tahavad. Läbi tuleks aga mõelda see, mille eest ostja on nõus maksma. Käsitöölised oskavad teha ilusaid ehteid, aga ehe ei ole igapäevaselt hädavajalik kaup. Mida vähem inimene kaupa vajab, seda rohkem tuleb tööd teha turundusega - mõelda läbi kuidas toode ostjale huvitavaks teha.
Äriplaani kirjutajal tuleb toodete ja teenuste kirjeldamisel näidata head eneseväljendamise oskust ja selget mõtlemist. Toodete peatükis tuleb tooted ja teenused lahti kirjutada vastavalt ostja või tellija ostuvajadusele. Lisaks tuleb äriplaanis välja tuua teenuse osutamise etapid ja nendega seotud ajakulu. Täiendavalt soovitab ta juurde lugeda CBS (Characteristics-Benefits-Significance) analüüsi mudelit.

Otsi koostööpartnereid ja suhtle nendega
Väikeettevõtjad võiksid rohkem mõelda võimalustele, kuidas oma toode või teenus mõne suurema, turul juba toimiva võrgustku või projektiga ühildada. Kui oled ise tugev müüja, siis müü, aga kui sa selles tugev ei ole, pane rõhk toote arendusele ja lase teistel oma toodet müüa. Väikeettevõtjal on vahel mõistlikum maksta vahendajale kui ise laatadel käia.
Kui kaasad oma ärisse koostööpartnereid, siis suhtle nendega kindlasti ka äriplaani kirjutamise ajal. On palju juhuseid, kus äriplaanis kajastatakse koostööpartnereid, kellega on kunagi suheldud või plaanitud koostööd teha, aga viimasel hetkel aga selgub, et nad ei olegi tegelikult koostööks valmis. Koostööpartneritega tuleb kindlasti suhelda äriplaani kirjutamise ajal.


Mõtle läbi vajalikud kulutused
Üheks komistuskiviks äriplaani kirjutamisel on realistlike tegevuskulude ja ressursside kirja panemine. Tihti kipub mõni oluline kuluartikkel ununema ja nimekirjast välja jääma. Kui sul on kulutuste nimekiri valmis ja hakkad sinna hindasid juurde otsima, pööra tähelepanu ka sellele, kust ja millistel tingimustel, üldse vajalikke asju saaksid. Soodushinda on näiteks alustaval ettevõtjal tihti raske saada, sest pole kogemust ja usaldust suure müüja juures.
Alles siis kui kõik kulutused ilusasti kirjad, saad hakata arvutama kauba omahinda.

Ära liialda detailidega
Äriplaani kirjutades püüa meeles pidada, et ka lugeja on inimene ja ära kuhja teda üle liigsete detailidega. Selle asemel et üksikasjalikult kirjeldada kuidas sa massaaẑi või teraapiat teed, too parem välja fakte ja räägi kes on sinu sihtrühm.

Kiida ennast ja oma tulevasi töötajaid
Eestlased kipuvad olema liiga tagasihoidlikud ja neile ei meeldi ennast kiita.
Kuid kui esitad äriplaani rahastajale, on personali kirjeldavas peatükis väga oluline välja tuua kõik positiivne ning kiita enda oskusi, tuua välja varasemaid kogemusi ja edulugusid.
Konsultatsioonidel selgunud, et kirjutajal on olnud näiteks 35 alluvat või ta on lansseerinud uusi tooteid Eestis ja lähiturgudel, aga äriplaanis pole sellest sõnagagi mainitud.

Hea äriplaan on ajamahukas töö
Hea äriplaani koostamiseks võib kuluda kuni 200 töötundi.
Kui endal teadmisi napib võib korraliku äriplaani kirjutamine sind alguses isegi ära ehmatada. Seetõttu on väga oluline tulla oma ideega ettevõtluskursusele ja kirjutada äriplaan koos lektoriga, kellel endal ettevõtluskogemus ja vastavad teadmised. Tihti on asju, mille peale ise ei tulegi. Oskusliku juhendaja abiga ja grupiga arutledes saad aga palju uusi teadmisi, ideid ja mõtteid.

 

Kui leiad, et sooviksid täiendada ka enda teadmisi ettevõtlusest ja äriplaani koostamisest, siis oled oodatud Reiting Koolituskeskuse koolitustele Tartusse, Viljandisse või Tallinnasse.

Loe lähemalt ettevõtluskoolituste kohta siit.