Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Euribor

Kuue kuu Euribor langes -0,351 protsendile

TALLINN, 21. oktoober, BNS – Kuue kuu Euribor langes reedel -0,351 protsendile.

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega. ECB nõukogu otsustas 12. septembril toimunud rahapoliitikaistungil langetada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 0,1 protsendipunkti võrra -0,50 protsendile ja teatas, et taasalustab varaostuprogrammi.

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks jäeti 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

ECB teatel algab uus varaostuprogramm 1. novembrist tempos 20 miljardit eurot kuus. Nõukogu eeldab, et varaoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab ECB baasintressimäärasid tõstma.

2015. aasta märtsi alguses teatas ECB, et alustab avaliku sektori võlakirjade kokkuostuprogrammi (QE), mis võib mõjutada ka Euribori. Sama aasta detsembri alguses teatas keskpank, et pikendab programmi kestust kuue kuu võrra ning lubab osta ka kohalike omavalitsuste võlapabereid. 2016. aasta aprillist lisandusid programmi ka eurovõlakirjad, mille on emiteerinud erafirmad, välja arvatud pangad.

Peale 14. juunil toimunud istungit teatas ECB, et alates septembrist vähendatakse varaostuprogrammi 30 miljardilt eurolt kuus 15 miljardile ning 2019. aastast programm lõppeb. 13. detsembri istungiga otsustaski ECB varaostuprogrammi lõpetada, kuid reinvesteerib varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid pikema aja jooksul pärast ECB intressimäärade tõstmise alustamist, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

2016. aasta juunis käivitas ECB programmivooru, andmaks rahapoliitika avaoperatsioonide kõlblikeks vastaspoolteks olevatele krediidiasutustele võimaluse osaleda sihtotstarbelistes pikemaajalistes refinantseerimisoperatsioonides (TLTRO). Sooduslaenu annab ECB kokku neljal korral, neist esimene voor toimus 2016. aasta juuni lõpus. Intress võib ulatuda -0,4 protsendini.

7. märtsil teatas keskpank, et käivitab uue TLTRO programmivooru. Programm algab 2019. aasta septembris ning kestab 2021. aasta märtsini. Laenu annab keskpank kord kvartalis kaheks aastaks. Laenude intressimäär on seotud põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraga, mis on praegu tasemel 0.

Euribori intressid protsentides ja päevased muutused protsendipunktides 18.10.2019:

  Euribor, % Muutus, punkti
1 nädal -0,488 0,011
1 kuu -0,438 0,01
3 kuud -0,407 0,003
6 kuud -0,351 -0,002
12 kuud -0,298 -0,004

 

Baltic News Service