Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Kultuur

Lepe tõstab kultuuritöötajate miinimumpalga 1300 euroni

TALLINN, 20. detsember, BNS - Kultuuriminister Indrek Saar ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastavad neljapäeval kultuuritöötajate palgakokkuleppe 2019. aastaks, selle  kohaselt tõuseb kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär tulevast aastast 1300 euroni kuus. 

Valitsus leppis esialgu kokku, et kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavate kultuuritöötajate miinimumtöötasu võiks 2019. aastast tõusta 1250 euroni. Kultuuriministeerium tagas lisaraha leidmisega veelgi suurema tõusu ning tegelikuks miinimumpalgaks kujuneb tulevast aastast 1300 eurot. See tähendab võrreldes mullusega 13-protsendilist miinimumtasu tõusu. 

Palgatõus tagatakse ka neile kõrgharidusega kultuuritöötajatele ja tugipersonalile, kelle töötasu on juba praegu miinimumist kõrgemal. Nende töötajate palgafond kerkib seitsme protsendi võrra ning selle jaotumine on asutusesisene otsus.  

Üleriigiline kokkulepe puudutab kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid, kuid on soovituslik kõigile kultuurivaldkonna asutustele sõltumata nende haldusalluvusest või omandivormist. 

Kõrgharidusega või kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär tõusis esmakordselt üle tuhande euro piiri, praegu kehtiva 1150 euroni sellel aastal. Veel mõne aasta eest, 2015. aastal oli kultuuritöötaja miinimumtöötasu 731 eurot. See tähendab, et palgatõus on nende aastate jooksul olnud 569 eurot ehk 78 protsenti.  

 

Baltic News Service