Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Autod

LKF kontrollis EuroParki parklates sõidukitel kindlustuse olemasolu

TALLINN, 14. mai, BNS - Liikluskindlustuse fond (LKF) kontrollis kuu aja jooksul 61 430 EuroPark parklates viibinud sõiduki liikluskindlustuse olemasolu, tuvastades 1200 kindlustuseta sõidukit.

LKF saatis kindlustamata sõiduki omanikele meeldetuletuseks teavituse, mille tulemusel sõlmisid liikluskindlustuse lepingu koheselt 35 protsenti märgukirja saajatest.

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul näitas pilootprojekt, et inimesed on üldjuhul seadusekuulekad, aga nad unustavad tihtipeale liikluskindlustuse teha. „Pilootprojekti tulemusena saime kinnistust varasemale hinnangule, et kaks protsenti juhtidest kasutab liikluskindlustuseta sõidukit. See on autojuhile suur risk, sest kahju põhjustamisel tuleb neil kahju kinni maksta,“ ütles Potsepp.

EuroParki tegevjuhi Karol Kovaneni hinnangul oli tegu väga eduka projektiga, sest see aitas sõiduki omanikele meelde tuletada liikluskindlustuse vajadust. „EuroParki huvi projekti läbi viies on eelkõige kaitsta oma kliente ebameeldivate olukordade ning võimalike tagajärgede eest kindlustuseta sõitmisel,“ ütles Kovanen.

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus. Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest võib politsei karistada sõiduki juhti rahatrahviga. Kui liikluskindlustuseta sõidukiga põhjustatakse kahju, hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja ning nõuab väljamakstud hüvitise tagasi kindlustuseta sõiduki omanikult, vastutavalt kasutajalt või juhilt.

Liikluskindlustust ei pea sõlmima lepingu lõppemisele järgneva 12 kuu jooksul tingimusel, et sel ajal sõidukit ei kasutata liikluses ega muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi.

Kui sõidukit kasutatakse, siis tuleb sõlmida liikluskindlustuse leping kindlustusseltsiga. Sobiva kindlustusandja saab mugavalt valida LKF-i liikluskindlustuse kalkulaatori abil www.lkf.ee/kalkulaator.

Liikluskindlustuse kehtivust saab autoomanik ka ise hõlpsalt kontrollida LKF-i päringu abil www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.

LKF on liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo, liikluskindlustuse registri pidaja ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

 

Baltic News Service