Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Võltsraha

Möödunud aastal avastati Eestis 604 võltsitud eurokupüüri

Möödunud aastal avastati Eestis 604 võltsitud eurokupüüri

TALLINN, 26. jaanuar, BNS – Eestis avastati ringlusest mullu 604 võltsitud europangatähte, mida on 86 kupüüri ehk 16,6 protsenti rohkem kui 2016.aastal.

Võltsitud euromünte avastati samas suurusjärgus kui aasta varem ehk 74 korral. Kõige rohkem avastati mullu Eestis 50-euroste pangatähtede võltsinguid – 486 võltsingut, teatas Eesti Pank.

Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas.

Euroopa Liidus tervikuna avastati 2017. aasta teisel poolel 363 000 võltsitud europangatähte, mis on 9,7 protsenti enam kui 2017. aasta esimesel poolel ja 2,8 protsenti rohkem kui 2016. aasta teisel poolel.

Tõenäosus saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht on väga väike. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

2017. aastal kasvas ringluses olevate europangatähtede arv ligikaudu 5,9 protsenti ja väärtus umbes 4 protsenti. Praegu on ringluses rohkem kui 21 miljardit europangatähte koguväärtusega üle 1,1 triljoni euro.

2017. aasta teisel poolel võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid ligikaudu 85 protsenti kõigist võltsitud pangatähtedest;

Möödunud aastal avastati suurem osa ehk 97,8 protsenti võltsingutest euroala riikides. Ligikaudu 1,7 protsenti võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes EL-i liikmesriikides ning 0,5 protsenti võltsingutest tuvastati muudes maailma piirkondades.

Alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad ECB ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada.

Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma pangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

2019. aasta esimesel poolel kavatseb eurosüsteem lasta korraga ringlusse teise seeria kaks viimast pangatähte, 100- ja 200-eurose pangatähe. Eurosüsteem viib läbi teabekampaania, et tutvustada üldsusele ja sularahakäitlejatele uusi pangatähti, millel on ka mõned uued turvaelemendid. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uute pangatähtede kasutuselevõtuks.

 

Baltic News Service