Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Eesti

Metsa juurdekasv oli 16,1 miljonit ja raie 11 miljonit tihumeetrit

Metsa juurdekasv oli 16,1 miljonit ja raie 11 miljonit tihumeetrit

TALLINN, 13. aprill, BNS – Keskkonnaagentuuri eelmise aasta ülevaate kohaselt kasvas juurde 16,1 miljonit tihumeetrit metsa ning raiemaht oli ligi 11 miljonit tihumeetrit.

Kui kogu metsamaa tagavara aastane juurdekasv oli keskkonnaagentuuri uuringu kohaselt 16,1 miljonit tihumeetrit, siis majandatava metsamaa tagavara aastane juurdekasv 14,1 miljonit eurot. Raiemahuks hindab keskkonnaagentuur 11 miljonit tihumeetrit.

Raiemahuhinnangu teeb keskkonnaagentuur võrreldes satelliitpiltidelt leitud lagedaid alasid lageraieteatistega.

Metsamaad kokku on Eestis keskkonnaagentuuri hinnangul 51,4 protsenti maismaa pindalast ehk 2,3 miljonit hektarit. Sellest 173 200 hetkarit on metsata ehk puistuta metsamaa.

Metsamaa kogupindala on Eestis pidevalt kasvanud, 2015. aastal oli metsamaa pindala 21 000 hektari võrra väiksem, 2010. aastal oli metsamaad kokku 2,2 miljonit hektarit ning nõukogudeaja lõpus oli metsamaa pindaja 1,9 miljonit hektarit.

Ligi pool Eesti metsamaast kuulub riigile, millest omakorda valdav enamus kuulub Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK). RMK haldab 1,1 miljonit hetkarit riigimaad, muu riigimaa on 97 000 hektarit, eraomandis kuulub füüsilisest isikutele metsamaad 668 000 hektarit ja juriidilistele isikutele 447 000 hektarit metsamaad.

Kogu metsamaast on Eestis kaitse alla 25,6 protsenti, seejuures 13,1 protsenti on range kaitse all olev metsamaa ja 12,5 protsenti majandamispiiranguga metsamaa. Range kaitse all olev metsamaa on viimaste aastatega kasvanud, samas kui majandamispiiranguga maa on veidi vähenenud.

Peapuuliikide järgi on kõige rohkem metsamaast männimets ehk 31,4 protsenti metsamaa pindalast. Kask on peapuuliigiks 29,5 protsendil metsamaast ning kuuskik 18,8 protsendil metsamaast. Viimaste aastatega on männi osakaal veidi vähenenud ning kasel ja kuusel kasvanud.

 

Baltic News Service