Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Ametiühing

Ministeerium sõlmis riigitöötajate ametiühinguga kaugtöö kokkuleppe

TALLINN, 30. aprill, BNS – Rahandusministeerium ning Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) sõlmisid kaugtööd soosiva kokkuleppe, mis aitab kaasajastada töökorraldust ning suurendab tööjõuvalikut.

"Avalik teenistus peab arenema sarnaselt erasektorile ning olema töötingimustes paindlikum," ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel.

"Kaugtöö võimaldamine on üks samm parema töökeskkonna tekitamisel. Seda saab teha nii kodus kui ka pea igasse maakonda loodavas riigimajas, mida saavad vajadusel kasutada kõigi riigiasutuste töötajad," ütles Aab.

Kaugtööks loetakse kokkuleppe kohaselt töötamist väljaspool töökoha tavapärast asukohta tööandja loodud kaugtöökeskuses või väljaspool tööandja territooriumi. Kaugtöö tegemise võimaldamine aitab kaasajastada töökorraldust ning suurendab tööjõuvalikut. See annab võimaluse kandideerida avalikku teenistusse ka maapiirkondades elavatele inimestele. Samuti on kaugtööd tehes lihtsam tasakaalustada töö- ja pereelu, kuna tööd on võimalik teha kas kodust või kodukoha lähedal.

Kokkulepe aitab arendada avalikku teenistust ning selles on kirjas kaugtöö tegemise üldised põhimõtted. Kaugtöö võimaldamine sõltub konkreetse ametikoha ülesannetest ja eeldab töötaja ning tööandja vahelist usaldust. Kaugtöötajat tuleb kohelda võrdselt asutuse teiste töötajatega, võimaldades tal osaleda koolitustel ning tagades tööks vajalikud töövahendid.

 

Baltic News Service