Skip to main content
Blogi > Bürokraatia

MKM vähendab alustavate ettevõtete toetamisel bürokraatiat

TALLINN, 9. detsember, BNS – Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas käskkirja, mis suurendab maakondlike arenduskeskuste rolli alustavatele ettevõtetele teenuste ja toetuste pakkumisel.

Tänu muudatustele saab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lihtsama ja paindlikuma rakendusskeemi, mis viib alustavate ettevõtete toetamise ühe otsustustasandi võrra ettevõtjatele lähemale. Riigi esmane suhtlus alustavate ettevõtjatega toimuks alates järgmisest aastast maakonna arenduskeskustes, mis võtavad täielikult enda kanda ettevõtlike inimeste – seal hulgas noorte – alustavate ja piirkondlike ettevõtjate avaliku sektori poolse toetamise ja teenindamise, nii et EAS-i vahendustegevus jääks ära, teatas MKM.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik saab olema katusorganisatsiooniks, millega MKM suhtleb otse ning seega kaob vajadus sõlmida iga maakonna arenduskeskusega eraldi leping, mida EAS seni on teinud. MKM saab edaspidi tegeleda vahetult arenduskeskuste tegevuse juhtimise, koostöö edendamise ja tulemuste seirega.

"Sellega vähendame bürokraatiat ja toome ettevõtluse alustamiseks ja käivitamiseks vajaliku toe ettevõtjale lähemale tema tegutsemiskohta. Maakondlikud arenduskeskused on juba praegu ettevõtetele tugevaks toeks ning keskuste võrgustik toimib hästi. Seepärast on loomulik, et ettevõtja esmaseks kontaktiks ongi omas maakonnas tegutsev arenduskeskus. Ettevõtjale suunatud toetuste osas see muudatusi kaasa ei too, riigi poolt pakutavad teenused koonduvad lihtsalt ühte kohta," selgitas Tammist.

Seni EAS-i vastutusel olnud ja alustavale ettevõtjale suunatud programmilised tegevused liiguvad maakondade arenduskeskuste juurde mitmes järgus. Sisulisi suuniseid alustavatele ettevõtjatele teenuste pakkumiseks annab MKM maakondlike arenduskeskuste võrgustikule juba praegu, järgmise aasta algusest läheb EAS-ilt ametlikult üle ka programmi elluviija roll. Rakendusüksuse rolli võtab alates 1. aprillist enda kanda Riigi Tugiteenuste Keskus, kui EAS on lõpetanud maakondlike arenduskeskuste tänavuste töötulemuste ülevaatamise.

EAS jätkab vastavalt oma strateegiale tööd kõrge lisandväärtusega eksportivate ettevõtete ja välisinvestorite suunal, et aidata kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

 

Baltic News Service