Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Varimajandus

MTA tuvastas Pärnu toitlustuskohtades ja ööklubides registreerimata tööjõudu

MTA tuvastas Pärnu toitlustuskohtades ja ööklubides registreerimata tööjõudu

Maksu- ja tolliameti ametnikud on detsembris Pärnu toitlustuskohtade ja ööklubide kontrollide käigus tuvastanud kümneid registreerimata töötjaid. Kui päevasel ajal on toitlustuskohtade töötajad enamasti registreeritud, siis õhtul ja öösel tegutsevates asutustes oli mitmeid registreerimata töötajaid, kes suures osas registreeriti MTA külastuste käigus.

 

Maksu- ja Tolliameti maksuauditi üksuse juhi Airi Lepassari sõnul on Pärnumaal detsembrikuus tehtud kontrollkäikude tulemusel töötamise registrisse täiendavalt registreeritud 39 töötajat, kellest paljud ei ole viimastel kuudel ametlikku palka saanud. „Uusi töötajaid on registreeritud nii kontrollkäikude ajal kui ka vahetult pärast kontrollkäike, sealhulgas ka nendesse toitlustus- ja majutusasutustesse, kuhu ametnikud veel kontrollima ei ole jõudnud,“ rääkis Lepassar. „MTA ootus ongi see, et ettevõtjad ise oma maksuasjad korda teeksid ning edaspidi jälgime, kas kanded püsivad korras ja kas nendele uutele registreeritud töötajatele hakatakse deklareerima ka ametlikku töötasu,“ lisas ta.

 

Kokku 39 uut töötajat registris mõne nädala jooksul ja ühes piirkonnas, kus MTA ametnikud kontrolle teostasid, näitab selgelt tõsise ümbrikupalga probleemi olemasolu sektoris. „Plaanime lähiajal jätkata kontrollidega Pärnu piirkonnas ja ka teistes piirkondades, samuti Lõuna-Eestis. MTA on mõned kontrollkäigud juba teinud näiteks Tõrvas, kuid kindlasti teeme kontrollkäike piirkonnas laiemalt,“ lisas Lepassar.

 

Detsembri esimeses pooles kontrollisid MTA ametnikud päevasel ajal kümmet Pärnu kohvikut või pubi, kus kõik 25 kontrollitud töötajat olid ka töötamise registris registreeritud. „Öisel ajal pilt enam nii ilus ei olnud. Kontrollitud viies ööklubis või baaris olid 52 töötajast 7 registreerimata, lisaks sellele registreeris üks MTA ametnike saabumise eel uksed sulgenud ööklubi järgmisel päeval 7 töötajat. Ning vahetult enne MTA ametnike külaskäiku registreerisid kaks ettevõtet juurde kokku 14 uut töötajat. Praktika näitab, et töötajad jäetakse töötamise registris registreerimata ikka selleks, et neile töötasu mitteametlikult maksta,“ rääkis Lepassar.

 

Kontrollide käigus vaadeldakse ka müüdava alkoholi maksumärke. Kui alkoholil puudub Eesti kange alkoholi maksumärk, siis on seaduse mõistes tegemist käitlemiseks mittelubatud alkoholiga, mille kaubanduslikul eesmärgil hoidmise või ladustamise või sellega kauplemise eest on ette nähtud väärteokaristus. Eesti meelelahutus- ja toitlustusasutused ei tohi müüa kanget alkoholi, millel puudub maksumärk või millel on mõne muu riigi maksumärk.

 

Registreerimata töötajate osakaal toitlustus- ja majutussektoris Eestis on 5%, Pärnumaal 7,2%. Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt oli ümbrikupalkadest tekkinud maksuauk toitlustussektoris ca 12 miljonit eurot.

 

MTA eesmärk on töötamise registreerimise kontrollimisega välistada töötajatele ümbrikupalga tasumine. Kui töötajad on korrektselt registreeritud, võtab kontrolliprotsess aega vaid paar minutit. Kui tuvastame puudusi, siis on vaja võtta ütlused töötajatelt ning alustame menetlust. Selleks, et maksuasjad oleksid korras, saab töötaja ka ise hea seista. E-maksuametis/e-tollis on näiteks võimalik kontrollida, kas tööandja on kogu palga ikka deklareerinud ning vajadusel sellest otse tööandjale või maksu- ja tolliametile märku anda.

29.12.2017