Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Eesti

Mullu kasvas hüppeliselt Eestis lühiajaliselt töötajate arv

TALLINN, 4. jaanuar, BNS – Lõppenud aastal kasvas Eestis lühiajalise registreeritud töötajate arv võrreldes tunamulluse aastaga üle 2,6 korra pea 20 000 inimeseni, suure osa nendest moodustasid ukrainlased. 

Kui 2016. aastal oli lühiajalise töötajana registreeritud 1762 inimest, siis järgneval kahel aastal on see arv hüppeliselt kasvanud. Jõudes 2017. aastal 7510 ja 2017. aastal 19 858 töötajani, selgub politsei- ja piirivalveameti (PPA) statistikast.

Seejuures on lühiajalise registreeritud töötajate seas kõige enam Ukrainast pärit inimesi. 2016. aastal moodustasid nad 68,8 protsenti ja 2017. aastal 74,4 protsenti kõikidest lühiajaliselt registreeritud töötajatest. 

Lõppenud aastal kasvas ukrainlaste osakaal aga 78,2 protsendini, kokku oli neid mullu registreeritud 15 524. 

"Lõppenud aasta rändestatistikat iseloomustab töörände suurenemine olulisel määral ning registreeritud lühiajalise töötamise väga suur arv. PPA jaoks tähendab see suuremat teeninduse ja menetluskoormust, mis inimeste jaoks põhjustab pikemaid järjekordi ja menetluse aegu," ütles ameti identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk BNS-ile.

Lähima aasta jooksul ei ole tema hinnangul töörände vähenemist ette näha ning eelkõige toidab lühiajaliste töötamiste arvu ehitussektor.

Teeninduste ja menetluskoormuste leevendamiseks arendab PPA IT-partner edasi ameti e-teenindust, kus praegu saab taotleda ID-kaarti. "Taotluste suure arvu tõttu on hädavajalik, et iseteeninduses oleks võimalik esitada ka lühiajalise töötamise registreerimise taotlust, mis täna toimub valdavalt e-posti teel. Samuti loodame alanud aasta jooksul iseteenindusse viia elamisloa kutsed, mida esitavad õppeasutused ja tööandjad," rääkis Valk. 

Välismaalase lühiajaline Eestisse tööle registreerimine on üldjuhul tööandja jaoks kõige lihtsam ja kiirem. Nimelt saab sel juhul välismaalt tulnud inimene siin töötada kuni 12 kuud. 

PPA poolt BNS-ile edastatud andmed lühiajalise töötamise registreerimised töötamise liigi lõikes aastatel 2016–2018:

Töötamise liik 2016 2017 2018
Ekspert/nõustaja/konsultant 142 6 -
Ettevõtjasisene üleviimine - - 5
Hooajatöö 181  1 150 2 790
Lapsehoidja  1 1
Loominguline töötaja 116 218 102
Lähetatud töötaja - 226 334
Noorteprojekti/-programmi raames - 3 26
Praktika kutse- või kõrgharidustaseme õppe raames 18 31 21
Seadmete paigaldaja/oskustööline 1 100 74 -
Sportlane/treener/spordikohtunik/sporditöötaja 25 44 102
Teaduslik tegevus/õppejõud 44 55 77
Tippspetsialist 125 217 353
Töötamine iduettevõttes - 95 235
Vaimulik/nunn/munk - 2 13
Teenuste vaba liikumine - - 13
Välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamine 7 - -
Õpetaja 23 24 42
Üldkorras - 5 364 15 737
Kokku 1 782 7 510 19 858


PPA poolt BNS-ile edastatud andmed lühiajalise töötamise registreerimised kodakondsuste lõikes aastatel 2016–2018: 

Kodakondsus 2016 2017 2018
Ukraina 1 226 5 589 15 524
Valgevene 33 471 1 112
Venemaa 137 359 864
Moldova 53 327 857
India 47 117 194
Gruusia 8 29 178
Aserbaidžaan 3 53 119
Usbekistan 2 2 87
Ameerika Ühendriigid 47 63 83
Brasiilia 32 26 74
Määratlemata kodakondsus 9 36 67
Türgi 8 37 54
Hiina 32 32 51
Kasahstan 4 11 43
Nepal 10 19 40
Tadžikistan 3 4 38

 

Baltic News Service