Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tööjõud

Muudatusest töövahendusteenuse ja renditööjõu vahendamise tingimustes (MKM)

Lugupeetud ettevõtja,

 

Teavitame Teid muudatusest töövahendusteenuse ja renditööjõu vahendamise tingimustes. 20. jaanuaril 2019 jõustusid tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatused, mis täpsustavad töövahendusteenuse ja renditööjõu vahendamise tingimusi. Peamised muudatused, millele soovime Teie tähelepanu juhtida, on:

 

•             Täpsustunud on töövahenduse mõiste. Uue mõiste kohaselt hõlmab töövahendus igasuguse vajaliku teabe vahendamist töö ja töötaja leidmiseks. Muudatuse eesmärk on vältida tööotsijalt tasu nõudmist teenuse üksikute komponentide (nt konsultatsioon) eest.

•             Keelatud on tasu võtmine töötajalt tema renditööle suunamise eest. Seni keelas seadus tööotsijalt tasu võtmise töövahenduse osutamisel. Muudatusega sätestati selge keeld ka renditööjõu vahendamisel töötajalt tasu võtta.

•             Muutunud on renditööjõudu vahendavate ettevõtjate ring, kellel on kohustus esitada majandustegevusteade. Seni pidid teate esitama kõik töötajaid kasutajaettevõttele rentivad ettevõtjad. Edaspidi on majandustegevusteate esitamine vajalik vaid nö rendiagentuurina tegutsevatel ettevõtjatel. Selle all mõeldakse ettevõtjaid, kes sõlmivad isikuga töölepingu selge ja ainsa eesmärgiga suunata töötajarenditööle töölepingu seaduse § 6 lõike 5 mõistes. Teate esitamine ei ole enam vajalik nende tööandjate puhul, kes vaid ajutiselt rendivad oma töötajaid, kes tavaliselt täidavad tööülesandeid tööandja juures.

•             Järelevalvet ettevõtjate üle, kes tegelevad töövahendusega või renditööjõu vahendamisega hakkab teostama Tööinspektsioon.

 

Vaata ka: https://www.riigiteataja.ee/akt/110012019016

Majandus-ja Kommunikatsiooni Ministeerium.