Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Noored

Noorte huvi suvise töötamise vastu on kasvamas

Noorte huvi suvise töötamise vastu on kasvamas

TALLINN, 13. september, BNS - Ootuspäraselt on töötavaid noori kõige vähem talvel ja aktiivseim töötamisperiood on suvel, kusjuures huvi suvise töötamise vastu on pidevalt kasvanud, selgub statistikaameti ülevaatest.

Möödunud aasta kolmanda kvartali andmete põhjal töötas suviti 15-24-aastastest 41 protsenti, mis oli noorte puhul viimase 15 aasta kõrgeim tööhõive määr. Noorte aktiivsus tööturul on olnud pikemat aega tõusuteel. Suurenenud on noorte osatähtsus, kes õpivad ja töötavad. Kui 2016. aasta kolmandas kvartalis töötas ligikaudu iga neljas õppiv 15-24-aastane, siis viis aastat varem iga kuues. Aastakeskmiselt töötas 2016. aastal 15-19-aastastest õppijatest seitse protsenti ja 20-24-aastastest õppijatest 39 protsenti.

Noorte meeste tööhõive määr on viimasel viiel aastal kasvanud aeglasemalt kui naistel. Kui 2011. aasta kolmandas kvartalis olid mehed viie protsendipunktiga ees, siis 2016. aasta samal perioodil oli töötavaid noori naisi vanuses 15-24 protsendiliselt juba ligi sama palju kui töötavaid noori mehi ehk vastavat 40 ja 41,5 protsenti.

Veidi üle poole töötavatest noortest oli 2016. aastal jagunenud kolme tegevusala vahel. Populaarseim tegevusala 15-24-aastaste seas oli töötlev tööstus, järgnesid hulgi- ja jaekaubandus koos mootorsõidukite ja mootorrataste remondiga ning majutus-toitlustus. Kui esimesed kaks tegevusala on populaarsed ka vanemates vanuserühmades, siis majutus ja toitlustus teiste vanuserühmade esikolmikusse kindlasti ei mahu. Tõusuteel on info- ja side tegevusala, kus töötavatest noortest oli töö leidnud seitse protsenti.

Tõusutrendi näitab ka ajutise töö tegijate osatähtsus. Kui 2008. aasta suvel oli ajutisel tööl 10 protsenti töötavatest noortest, siis 2016. aastal 19 protsenti. Samas on muutunud ka üldine suhtumine ajutisse töösse. Kui vaadata vanuserühma 15–24 töötamist mitte ainult suveperioodil, vaid kogu aasta jooksul, siis ajutisel tööl olijate seas on viimase viie aasta jooksul oluliselt vähenenud nende hulk, kes tegelikult sooviksid alalist tööd. Suurenenud on nii nende hulk, kes ei tahagi alalist tööd, kui ka nende hulk, kes on rahul nii alalise kui ka ajutise tööga.

 

Baltic News Service