Skip to main content
Blogi > Logistikauudised

OLULINE INFO KAUBAVAHETUSE KOHTA SEOSES BREXITIGA

OLULINE INFO KAUBAVAHETUSE KOHTA SEOSES BREXITIGA

Alates 1. jaanuarist 2021 on Ühendkuningriigi (ÜK) väljaastumisega Euroopa Liidust (EL) kehtestatud üleminekuperiood läbi. See tähendab, et alates 1. jaanuarist 2021 kaasneb kaubavahetusel ÜKga tolliformaalsuste teostamise kohustus.

Kauplemisel kolmandate riikidega on oluline tähelepanu pöörata:

 1. EORI number
  Euroopa Liidu registreerimis- ja identifitseerimisnumber on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade ekspordil, transiidil, importimisel, või muudel tollitoimingutel. Brexiti jõustumisel on EORI kohustuslik ka Ühendkuningriigiga kaubavahetuse jätkamiseks. Eestis annab välja EORI koodi Eesti Maksu-ja Tolliamet.
 2. Toodete klassifikatsioon
  Nii ekspordi- kui ka impordideklaratsioonid peavad sisaldama kõikide kaupade tariifset klassifikatsioonikoodi, mis on vastavuses Harmoneeritud Süsteemi (HS) ja TARIC nomenklatuuriga. Loomulikult saate kasutada ka Intrastati deklaratsioonide jaoks nõutavaid HS-koode. Kaubakoodide määramisest saab täpsemalt lugeda : https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/kaubakoodi-maaramine
 3. Kaubaarve
  Uues Ühendkuningriigi ja EL vahelises s.o.  kolmanda riigiga kauplemiskeskkonnas tuleb tulevikus esitada kõikide kaubasaadetiste puhul arved. Arve peab sisaldama olulist teavet, mis võimaldab koostada ja esitada asjakohaseid tolli- ja ohutusdeklaratsioone meie klientide nimel. See teave hõlmab kaupade täielikku kirjeldust ja koguseid ning kauba päritolu (soovitavalt pakendiloendiga), eespool nimetatud tariifset klassifikatsioonikoodi, toote bruto- ja netokaalu, müügiväärtust ja saadetise tarnetingimust. Lisaks on nõutavad mõnede klassifikatsioonikoodide puhul nn „teised kogused” (nt ruutmeetrid teatud kangaste puhul, liitrid vedelate keemiatoodete puhul jne). Muud nõuded andmetele ja teabele ning täiendavad dokumendid, nagu fütosanitaarsertifikaadid või litsentsid, olenevad toote koodist. Samuti on oluline, et esitatud dokumendid sisaldaksid selget viidet nii importija kui ka kauba tegeliku saaja tuvastamisele, juhul kui see on erinev.
 4. Tollideklaratsiooni vormistamine ning tolli-ja käibemaksu tasumine
  Kliendid, kes ekspordivad või impordivad Ühendkuningriigist peaksid oma kliendiga sihtriigis ühendust võtma ja välja selgitama, kas nad on valmis tulevaseks tollideklaratsiooni esitamiseks ning võimalikuks maksude kohustuse nõudeks. Oluline on välja selgitada, kes teostab tollivormistuse. Juhul kui soovite ekspordi- või impordi tollideklaratsiooni vormistust ACE`i poolt, siis peab ACE`l olema volitus läbi viia Teie nimel tolliformaalsusi. Volituse saamiseks palun kirjutage toll@ace.ee

Enne ÜK-i kauba saatmist palume edastada meile järgmised dokumendid:

 • Saateleht (Consignment note)
 • Kaubaarve (Commercial invoice / pro forma invoice)
 • Pakkeleht (Packing list / delivery note)
 • Ekspordi dokumendid (ekspordideklaratsioon, mille soovi korral vormistab ACE; päritolu sertifikaat jms)
 • Muud tootespetsiifilised dokumendid võimalusel ja vajadusel

Dokumendid peavad sisaldama järgmist informatsiooni: EORI numbrit, saaja kontaktandmeid, importööri kontaktandmeid ( juhul kui erinevad saajast), arve numbrit, tarnetingimust, pakendite arvu ja tüüpi, täpset kaubakirjeldust, kaubakoodi (TARIC), kauba väärtust ja bruto/neto kaalu.
Tarnetingimusena palume eelistatult kasutada DAP (delivered at place), mille kohaselt kauba saaja vastutada on impordi deklaratsiooni vormistamine ja käibe- ning tollimaksu tasumine ÜK-s. Enne kauba väljasaatmist oleme kohustatud partneri andmebaasist üle kontrollima, kas kauba saajaga on allkirjastatud POA (Customs power of attorney) vorm impordi deklaratsiooni vormistamiseks. Juhul kui POA pole allkirjastatud, ei saa me kaupa välja saata enne, kui oleme partnerilt saanud kinnituse tolliformaalsuste teostamise kohta. Seega palume kõigil klientidel, kes seda veel teinud ei ole, teavitada meid esimesel võimalusel enda ÜK kaubasaajatest (ettevõtte nimi, aadress, kontaktisik, e-mail, telefon ja EORI number), et meie partner Dachser Ltd saaks klientidega ühendust võtta ja vajalikud formaalsused vormistada enne kaupade teele asumist, et vältida võimalikke viivitusi tarnetes alates 01.01.2021.
Saadetised eraklientidele aceB2C teenuse puhul saame kasutada vaid DDP (delivered duty paid) tarnetingimust, mille kohaselt on kauba saatja vastutusel nii impordi deklaratsiooni vormistamine kui ka käibe- ning tollimaksu tasumine ÜK-s. Dachser Ltd. esindab sellisel juhul klienti (Eesti eksportööri ) impordiformaalsuste vormistamisel ÜK-s. DDP tarnetingimuse kasutamisel palume allkirjastada vorm General CRA (Customs Representation Authorization), mille edastame Teile soovi korral. Juhime tähelepanu, et eksportöör on sellisel juhul täielikult vastutav võimalike tekkinud rahaliste nõuete eest (k.a tollitrahvid jms), mis on seotud impordi tollivormistusega ja seda mõningatel juhtudel kuni 10 a tagantjärgi. Me ei soovita DDP tarnetingimuse kasutamist ja vajadusel palume seda kasutada vaid lühiajaliselt või ajutiselt. Kui tegemist on pidevate tarnetega eraklientidele, siis soovitame leida võimalus ettevõtte registreerimiseks ÜK maksukohuslaseks. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.gov.uk/vat-registration.

Tollivormistuse hinnad Inglismaal:
Põhileht (1 tollikood) eur 55
Iga järgnev kood 1,5 eur

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda oma kliendihalduri poole või kirjutada road@ace.ee. Kasulikku teavet saab lisaks lugeda: https://www.emta.ee/et/brexit

ACE Logistics