Skip to main content
Blogi > Transport ja Logistika

Operaili kollektiivlepinguga tõusevad töötasud 8 protsenti

TALLINN, 7. jaanuar, BNS – Eesti Raudteelaste Ametiühing allkirjastas viimase kuu aja jooksul kolmanda kollektiivlepingu, mis näeb ette logistika- ja transpordiettevõtte Operaili töötajate 8-protsendilise palgatõusu.

Kollektiivlepingule andsid lisaks Operaili juhatuse esimehele Raul Toomsalule oma allkirjad ka Eesti Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov ning Eesti Vedurimeeste Ametiühingu esimees Raivo Romm, leping sõlmiti 4. jaanuaril, teatas Operail.

Samal päeval sõlmis raudteelaste ametühing kollektiivlepingu ka Elroni kaubamärki kasutava riigiettevõttega Eesti Liinirongid AS, mille töötajate palgad tõusevad 6 kuni 10 protsenti.

Eesti Raudteega sõlmis ametiühing kollektiivlepingu detsembris, millega osade töötajate töötasud suurenevad 5 protsendi võrra.

"Meie kõige väärtuslikum vara on meie töötajad ning me peame seisma hea nende konkurentsivõimeliste töötingimuste eest, mille hulka kahtlemata kuulub ka töötasu. Ma tänan ametiühingute esimehi Oleg Tšubarovit ja Raivo Rommi ning usaldusisikuid panuse eest kollektiivlepingu pikendamise läbirääkimiste õnnestumisse," ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Ta lisas, et möödunud majandusaasta oli ettevõtte jaoks üle pika aja kasumlik ning selles oli suur roll pühendunud ja lojaalsetel töötajatel.

"Loomulikult on töötajate soovid suuremad kui tööandja reaalsed võimalused ning seega on vastutulekud tagasihoidlikumad. Sellepärast toimuvadki läbirääkimised, et saavutada kokkulepe, mis tagaks rahuliku tööelu," ütles raudteelaste ametiühingu esimees Oleg Tšubarov.

"Allkirjastatud kokkuleppe keskmes olid töötasudega seonduvad küsimused, kuid näiteks leppisime ka kokku täiendavates raudteeohutust puudutavates küsimustes. Tunnustame tööandjat, kes keerulistes olukordades soovib ja suudab läbirääkimisi pidada ja kokkuleppeid sõlmida," lisas Tšubarov.

Pikendatud kollektiivleping sõlmiti praeguses sõnastuses esialgselt Eesti Raudteelaste Ametiühinguga 2014. aastal ja Eesti Vedurimeeste Ametiühinguga 2016. aastal.

Riigile kuuluv transpordi- ja logistikaettevõtte Operaili möödunud aasta üheksa kuu ärikasum oli 7,5 miljonit eurot, tunamullu samal perioodil oli ettevõte 2 miljoni euroses kahjumis.

Üheksa kuu kaubaveo maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 41 protsenti ulatudes 10 miljoni tonnini. Ettevõtte kaubaveo müügikäive kasvas 55,8 protsendi võrra 44 miljoni euroni ja vagunite renditulu 160 protsenti 6,3 miljoni euroni. Kontserni kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 12 miljonit eurot, eelneval perioodil kolm miljonit eurot.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd 690 inimesele.

 

Baltic News Service