Skip to main content
Blogi > Pärnu

Pärnu elanike arv on kasvama hakanud

Pärnu elanike arv on kasvama hakanud

TALLINN, 8. august, BNS - Pärnusse sisse kirjutatud elanike arv on suvekuudel jõudsalt kasvanud, juulis registreeris end Pärnusse 175 inimest rohkem kui välja kirjutas.

Pärast Paikuse, Audru ja Tõstamaa vallaga liitumist elas Pärnu linnas 2018. aasta 1. jaanuaril 51 640 inimest. Sündide ja surmade vahet arvestades kahanes elanikkond 1. augustiks 47 inimese võrra.

Kõige enam registreeriti sünde ja surmi maikuus, mil Pärnu sai 82 uut ilmakodanikku ja suri 86 pärnakat. Kõige suurem oli sündide ja surmade vahe märtsis ja aprillis, kui surme oli sündidest vastavalt 18 ja 19 rohkem. Juunis ja juulis on sünnid ja surmad püsinud võrdsena, juunis sündis ja suri 38, juulis 48 pärnakat.

Elanikkond suureneb välismaalt saabujate ja Eesti sisese rände arvelt. Seitsme kuu jooksul registreeris end mõnest välisriigist Pärnusse 136 inimest rohkem kui lahkus. Kõige enam tuldi välisriikidest Pärnusse märtsis ja juulis, vastavalt 43 ja 26. Jaanuaris oli lahkujaid ühe inimese võrra rohkem kui tulijaid.

Eesti sisene ränne kõigub kuude lõikes. Mõnel kuul on tulijaid 15-20 inimese võrra rohkem, mõnel kuul vähem. Erandiks on siin juuli, mil Eesti sisene ränne suurenes 149 inimese võrra. Lisades sellele 26 välismaalt tulijat, sai Pärnu juurde 175 elanikku.

„Suvekuud on lastega peredele kõige mugavam aeg kolimiseks, et uut õppeaastat alustada uues lasteaias või koolis. Samuti võib arvata, et elanike arvu kasvu taga on soodsam bussipileti hind Pärnu sissekirjutusega elanikele,“ kommenteeris abilinnapea Rainer Aavik Pärnu elanikkonna kasvamist juunis 31 ja juulis 175 inimese võrra.

Rände arvelt kasvas elanikkond seitsme kuu jooksul 229 inimese võrra. Lahutades sellest 47 ehk sündide ja surmade vahe, tuleb Pärnu elanike arvuks 1. augustil 51 822 ehk 182 inimest rohkem kui aasta alguses.

 

Baltic News Service