Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Reisimine

Pühapäevast on pakettreiside kasutajate õigused rohkem kaitstud

TALLINN, 2. juuli, BNS – Pühapäevast jõustusid turismi- ja võlaõigusseaduse muudatused, millega Eesti võtab üle Euroopa Liidu pakettreiside direktiivi ja mis suurendab tarbijate kaitset reisimisel.

Tarbijatele reisimisel suurema kindlustunde tagamise eesmärgil on Euroopa Liidus kokku lepitud ühtsed reeglid kõikide ettevõtete suhtes, kes pakuvad pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) siseturu asekantsler Kristi Talving pressiteate vahendusel.

"Meile kõigile meeldib reisida, ilma et peaksime mõtlema riskidele, mis võivad kaasneda reisiteenuste tühistamisega," märkis Talving. "Direktiivi kohaselt vastutab pakettreisi korraldaja lepingule vastavuse eest ka juhul, kui ta ise ei ole nende teenuste osutaja."

Kui ettevõtja muutub maksejõuetuks, peab tal olema tagatis, mille arvelt reisijad tagasi Eestisse toimetada ning tagastada raha saamata jäänud teenuste eest.

Muudatuste tulemusel laieneb kogu Euroopa Liidus tarbijate kaitse senisest rohkematele reisiteenustele ning reiside kokkupanemise viisidele, sealhulgas lepingute sõlmimisele internetis. Reisiteenused on reisijavedu, majutus ja autorent ning lisaks muud turismiteenused.

Kui reisija ostab ühelt teenusepakkujalt või veebikeskkonnast samaks reisiks koos vähemalt kaks erinevat reisiteenust, on tegemist pakettreisiga. Pakettreisiga on tegemist ka juhul, kui reisija ostab ühe reisiteenuse koos muu turismiteenusega, millest muu turismiteenus moodustab reisi koguhinnast vähemalt veerandi või on see muul viisil reisi oluliseks osaks.

Ehk siis kui seni sai reisibüroo pakkuda üksikuid reisiteenuseid, näiteks lennupilet, majutus, autorent, seikluspargi külastus reisijale nii, et ta üksnes vahendas teiste ettevõtjate teenuseid, siis edaspidi kui teenused valitakse samaks reisiks ja nende eest tasutakse koos, moodustub neist pakettreis ja reisibüroo muutub ühtlasi reisikorraldajaks kõigi vastavate kohustustega.

Aga juhul, kui reisibüroos on võimalik erinevate ettevõtjate pakutavaid reisiteenuseid valida ja nende eest tasuda eraldi, on uue direktiivi kohaselt tegemist seotud reisikorraldusteenustega. Seotud reisikorraldusteenuste puhul vastutab iga teenuseosutaja ise oma teenuse eest, teenuste valimist hõlbustanud ettevõtja vastutab reisijate ees aga üksnes reisijatelt võetud maksete ulatuses, milleks tal peab olema tagatis.

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste ütles, et uus regulatsioon astub sammu edasi turu tegelike suundumuste poole ja arvestab erinevaid reisiostmise võimalusi.

"Reeglite ühtlustamine Euroopa Liidus annab reisijatele suurema kindlustunde ka teiste Euroopa reisikorraldajate pakettreiside ostmisel, mis varasemalt oli väga ebaühtlane," rääkis Sooniste.

"Suurema osakaalu saab tarbijatele enne reisi antava teabe ja selle mahu kohustus, mis suurendab tarbijate võimalust võrrelda ja valida endale sobivaim pakkuja. Kindlasti tunnevad heameelt ka vahendajad, kes tegelikult ei ole reisi sisulise korraldamisega seotud, kuna nemad ei pea enam omama tarbijate maksete osas tagatist, vaid kogu vastutus on korraldajal," märkis Sooniste.

Samas toovad muudatused kaasa ettevõtjatele lisakohustusi ning reisiettevõtjaks võivad muutuda ka ettevõtjad, kes seda enne ei olnud. Muudatustega on ettevõtjate tegutsemisele esitatavaid nõudeid püütud lihtsustada nii palju kui võimalik. Kui varem pidid kõik reisiettevõtjad end majandustegevuse registris arvele võtma ning omama tagatist, siis nüüd ei pea reisivahendajad ehk ettevõtjad, kes vahendavad reisikorraldaja pakettreise seda enam tegema. Samuti muutusid paindlikumaks tagatise nõuded, näiteks vähenesid nõuded nii minimaalse tagatise suurusele kui ka vabastati tagatise kohustusest need ettevõtjad, kes ei võta oma reiside eest ettemakse ning kelle reis ei sisalda reisijavedu.

Tegemist on direktiiviga, mis Euroopa Liidus juba 2015. aastal vastu võeti, seades kõikidele riikidele ülevõtmise tähtajaks käesoleva aasta 1. juuli. Muudatustega suurendatakse reisijate õigusi reisiteenuste lepingute sõlmimisel; tagatakse reisijate parem kaitse olukorras, kus pakettreisis või seotud reisikorraldusteenustes sisalduv teenus jääb osutamata ettevõtja maksejõuetuse tõttu; vähendatakse nõudeid reisivahendaja tegevusele ning muudetakse paindlikumaks ettevõtjatele esitatud nõudeid.

Lisaks kohustavad muudatused ettevõtjat andma reisijale lepingu kohta rohkem infot, muudetakse reisijale soodsamaks lepingu ülesütlemine vältimatute ja erakorraliste asjaolude korral ning pannakse paika ka reisitasu suurenemise piir vähemalt 8 protsenti, alates millest on reisijal õigus reisilepingust taganeda.

 

Baltic News Service