Skip to main content
Blogi > Personaliuudised.ee

Personalitöö olulisimad kompetentsid | Kärt Kinnaselt

Personalitöö olulisimad kompetentsid | Kärt Kinnaselt

Eestis töötab personalijuhi või -spetsialistina ligikaudu 2600 inimest. Lisaks nii 700 personaliassistenti ja -arvestajat. OSKA personalitöö raport leiab, et personalijuhtide ja -spetsialistide hõive on küll väikse kasvuga, kuid erialast tööd on üsna raske leida. Üheks põhjuseks on ilmselt ka asjaolu, et igal aastal omandab personalitöö eriala ligi sadakond inimest. Lõpetajate arv on suurem, kui on töökohti pakkuda.

 Täbaram lugu on personaliassistentide ja -arvestajate tulevikuga. Tehnoloogia arengu tõttu ootab neid ametikohti ees suur kahanemine. Värbamine, andmete kogumine, lepingute sõlmimine liigub tempokalt automatiseerimise poole. Lisaks tehnoloogiale on personalifunktsiooni arengut mõjutanud viimaste aastate tööelu muutused, kus tööstusrevolutsiooniaegne töökorraldus enam ei toimi. Töötamine on agiilsem, paindlikum, tööjõuturg mitmekesisem, töökeskkond rahvusvahelisem, digitaalsem kui kunagi varem.

Kehtivad personalitöö kutsestandardid on välja töötatud 2014. aastal ning kirjeldavad personalitööd üsna traditsiooniliselt. Majandus ja organisatsioonid on vahepealse kuue aastaga muutunud, mistõttu on teisenenud ka personalifunktsioon.

Lucy Adams, raamatu „Disruptive HR” autor, leiab, et kõige olulisem personalitöös on inimkeskse keskkonna loomine, kus töötaja saab parimal moel kasutada oma loovust, olla innovaatiline ja tulemuslik. Ta toob välja personalitöö disaini 6 tulevikutrendi.

1. Personalipartneritest (kus fookus on juhtidele liitlaseks olemisel) saavad inimkeskse töösuhte juhid, kes tegutsevad strateegiliselt tasandil, kaardistavad äri ja inimeste vajadused ning loovad projektipõhiseid tiime, kus kaasatakse erinevate valdkondade spetsialiste.

2. Inimkeskne lähenemine personaliprotsessidele ja juhistele, kus keeldude ja reeglite asemel kajastub mõtteviis „Kuidas kaasa aidata organisatsiooni ja selle inimeste edule?”.

3. Töötajakogemuse loomine põimitakse läbivalt personaliprotsessidesse.

4. Olulisemaks muutub võimekus algatada väärtustloovaid uuendusi ja viia ellu muutusi.

5. Püsiva koosseisuga personaliosakonna asemel luuakse tiimid, kus osaliselt on tiimiliikmed projektipõhised ajutised tööampsajad, kelle tugevused on konkreetse probleemi lahendamisel või projekti elluviimisel vajalikud.

6. Innovatsioon inimeste juhtimises muutub sama oluliseks kui uuendused tootearenduses. Personalitiimide juurde liidetakse arendusfunktsioon.

Millised on muutunud tööelus personalitöötaja oskused ja kompetentsid, mis aitavad konkurentsis püsida ning mida tööandjad vajavad?

Loe pikemalt: Personaliuudused.ee