Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Krimi

PPA tõhus töö kärbib hoogsalt salakaubandust

PPA tõhus töö kärbib hoogsalt salakaubandust

TALLINN, 26. detsember, BNS - Politsei- ja piirivalveameti (PPA) tõhus töö piirikuritegevuse ohjeldamisel on hakanud vilja kandma ning salakaubavedajatel on üha keerulisem ametnikele vahele jäämata salakaupa üle piiri vedada.

Lõuna prefektuuri statistika järgi oli tänavu 11 kuuga Eesti pidapiiril 15 salasigarettide smugeldamise juhtumit, samas kui aasta varem oli samal perioodil neid koguni 38. Kui mullu üritati üle piiri smugeldada 11 kuuga 1 607 600 salasuitsu, siis tänavu on see näitaja kahanenud 518 700 sigaretini.

Ebaseaduslike rände juhtumite arv on idapiiril jäänud mullusele tasemele, samas on kahanenud üle piiri tulla üritanud illegaalide arv. Kui mullu 11 kuuga tõkestasid piiriametnikud 10 illegaalse rände juhtumit, mille käigus üritasid piiri ületada 49 isikut, siis tänavu on juhtumite arv olnud 11, mille käigus tabati 34 isikut.

Ebaseaduslikke piiriületusi on tänavu 11 kuuga olnud kokku 110, neist 33 on olnud Peipsi järvel. Mullu oli ebaseaduslikke piiriületusi jaanuarist novembrini kokku 125, neist 24 Peipsil.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juhi Tamar Tamme sõnul on ebaseaduslike piiriületuste arv aastate lõikes selges langustrendis. "Ebaseadusliku piiriületuse taga võib olla eksimus, huligaansus, salakaubavedu, sisseränne või mõni muu põhjus. Kõige sagedamini peavad piirivalvurid kinni ebaseaduslikult piiriületuselt just salakaubavedajaid, kuigi nendegi hulk on nüüd vähenemas. Huligaansusest tingitud juhtumeid on vähe ning peaasjalikult olid need tänavu seotud juhtumitega, kus inimesed läksid piiriposti kõrvale piirirežiimi alasse end pildistama, kuigi piiriposti juures viibida ei tohi ning sellest annavad teada ka vastavad hoiatusmärgid piiriäärsel alal," ütles Tamm BNS-ile.

Ta rõhutas, et piiriposti juures seistes ollakse juba piirirežiimi alas, kus kõrvalistel inimestel on keelatud viibida. "Piiriäärsel alal tuleb jälgida hoiatusmärke ning kui neist kinni ei peeta, on tõenäosus suur, et kohale tuleb piirivalvepatrull ja vormistab rikkumise eest protokolli," rõhutas Tamm.

Ta tõi näiteks juhtumi, kui Venemaa Föderatsiooni purjus kodanik rikkus piiri, kuigi teda oli piirivalve toimkond eelnevalt juba hoiatanud.

Salakaubajuhtumeid on Tamme sõnul vähem olnud seoses lumeoludega, kuna ei taheta reeta jäljeradasid ning samuti raskendab kevadine pehme pinnas sõidukitega piirkonnas liikumist. "Seaduserikkujate aktiivsemat tegevust täheldavad piirivalvurid maapinna tahenedes. Võrreldes eelmise aastaga on käesoleval aastal veetavad kogused väiksemad, keskmiselt 60 000 sigaretti. Erandiks oli üks juhtum, kus kolm Läti kodanikku üritasid Venemaalt smuugeldada 109 800 sigaretti," rääkis Tamm.

Tema sõnul on sigarettide üle ajutise kontrolljoone toimetamises toimunud märkimisväärne langus, mida võib pidada piirivalve ja kriminaalpolitsei hea töö tulemuseks - näiteks on kinni peetud mitu piirikuritegevusega tegelenud grupeeringut.

Tamm märkis, et salakaubaveoga vahele jäämise risk piiriäärsel alal on praegu viidud maksimumi lähistele. „Kellelgi ei tasuks õigupoolest salasigarettide müügist saadava tulu lootuses seda riski võtta. Vahele jäämise korral on Eestis mõistetavad karistused karmid ning võivad viia ka pika vabaduskaotuseni," märkis Tamm.

Ebaseadusliku sisserände juhtumite arv on Tamme sõnul samal tasemel, kuid vähenenud on ebaseaduslikult sisserännanute koguarv, lisaks on sisserännanute päritoluriikide hulk muutunud ühtlasemaks. "Ebaseadusliku rände osas on enam esindatud vietnamlased, kelle osakaal ebaseaduslikus rändes käesoleval aastal Eesti piirilõigus on suurim, kuid samas aastate võrdluses on isikute arv vähenenud," ütles Tamm.

Ta selgitas, et piiriehitusega koos on viimaste aastatega tublisti paranenud ka piirivalvurite varustus ja ettevalmistus, kuid sellest veelgi olulisem piirijuhtumitele reageerimisel on hea koostöö kohalike elanikega. „Piiriäärsed elanikud on samuti meie silmad ja kõrvad. Nõnda igapäevaselt üksteist abistades teeme Eesti turvalisemaks," lisas Tamm.

 

Baltic News Service