Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > 2018 Koolitused

Raamatupidamise algkursus Tartus- õhtusel ja päevasel ajal

Raamatupidamise algkursus Tartus- õhtusel ja päevasel ajal

Õhtusel ajal toimub õppetöö ajavahemikul 24.09.2019 – 14.11.2018 igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18.00-20.30.

Päevasel ajal toimub õppetöö ajavahemikul 21.09.2018 – 02.11.2018 igal reedel. Õppetöö toimub 21.09.18, 28.09.18, 05.10.18, 12.10.18 ja 19.10.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 26.10.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 02.11.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine). Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd). Koolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele. Lektor on õhtuse kursuse puhul Malle Võsa ja päevase kursuse osas Ave Nukka. Toimumise koht õhtusel kursusel: Vanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium). Pärast kella 18.00 on parkimine Vanemuise tänaval tasuta, kuid vabade kohtade olemasolul võib parkida ka kooli sisehoovi.

Toimumise koht päevasel kursusel: Kaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Parkimine on tagatud kooli territooriumil.

Koolituste hinnaks on 199 eurot registreerimisel kuni 14.09.2018 (tavahind 225 eurot)

Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul). Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Lisaks info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Hinna sees on loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on õpilastele välja prinditud.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta. Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend. Täpsem informatsioon ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus või 53 045 566

 

Täiskasvanute Koolituskeskus

www.taiendkoolitus.com