Skip to main content
Blogi > Raha

Rahvusvahelise väärismetalliäri musti miljoneid pesti Eestis

Rahvusvahelise väärismetalliäri musti miljoneid pesti Eestis

TALLINN, 19. oktoober, BNS - Möödunud nädalal jõustus Harju maakohtu otsus, millega mõisteti süüdi seitse meest, keda süüdistati rahapesus ja organiseeritud kuritegeliku ühenduse asutamises, kirjutab Eesti Päevaleht.

Juhtum on seda huvitavam, et kurjategijate tegevus käis üle riigipiiride ning uurijad tegid võrgustiku tabamiseks koostööd Põhjamaade ja teiste Balti riikide kolleegidega.

Sisuliselt seisnes süüdimõistetud grupeeringu tegevus selles, et nad pesid Eestis raha ning üritasid Soomes ja Rootsis maksupettustega saadud raha mitme varifirma kaudu legaalseks muuta. Väärismetalliäriga tegelenud grupp tekitas plaatinat, kulla ja hõbedaga tehtud tehingutelt Soome ja Rootsi riigile vastavalt üle kahe ja üle nelja miljoni euro kahju. Peale selle tuvastati 1,2 miljoni euro suurune rahapesu.

Soome ja Rootsi maksuametile üritati raamatupidamise kaudu esitada valeandmeid, et vähendada oma maksukohustust ja suurendada tagastusnõuet. Pärast seda põrgatati raha mitme variettevõtte kaudu ringi nii välisriikides kui ka Eestis. Nõnda tegutses grupeering 2015. aasta algusest tänavu kevadeni.

Eestis toimunud uurimine puudutas ainult seda osa võrgustikust, mis pani oma kuriteod toime Eestis. Laiema võrgustiku uurimiseks loodi rahvusvaheline uurimisgrupp, kus osalesid veel Soome, Rootsi, Läti ja Poola ametkonnad. Soomes asja uurimine veel kestab, Rootsis on esimene süüdimõistev otsus kohtus vastu võetud ja edasi kaevatud. Kuid sealsetest protsessidest hoolimata sai Eestis kuritegeliku raha puhtaks pesemise menetluse lõpule viia.

Eestis korraldatud rahapesuskeemi peategelane oli Toomas Tirmaste, kes juhtis kuritegeliku ühenduse tegevust ja teiste liikmete tööd. Varem kriminaalkorras karistamata Tirmaste kuulus hierarhia tippu ja jagas lähemate kaaslaste kaudu korraldusi ka ülejäänud grupeeringule.

Rahapesus ja kuritegelikku grupeeringusse kuulumises mõisteti süüdi seitse meest. Peale Tirmaste ja Borissenko veel Ignati Bolšakov, Juri Tiitsmann, Ivan Tšistjakov, Artyom Shitov ja Nikita Kuraskin. Prokuratuuriga kokkuleppele läinud meeste karistuseks kujunes üldjuhul nelja-aastane tingimisi vangistus viieaastase katseajaga, sest nad olid varem karistamata. Viiel süüdimõistetul tuli siiski viis kuud ka tegelikult trellide taga veeta. Kuna grupeering peeti kinni mais, on nende viie karistus praeguseks kantud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Baltic News Service