Skip to main content
Blogi > Välistööjõud

Ratas: välistööjõudu peab kaasama tööturu kitsaskohtade vähendamiseks

TALLINN, 17. jaanuar, BNS – Peaminister Jüri Ratas kohtus kolmapäeval Eesti Tööandjate Keskliidu volikoguga ja leidis, et välistööjõudu peab kaasama viisil, mis vähendab tööturu kitsaskohti.

"Tööjõuturg on majandusarengu üks peamiseid kitsaskohti, mistõttu on oluline üle vaadata nii välistööjõu kaasamise põhimõtted kui ka sisemised tööjõureservid. Välistööjõudu peab kaasama viisil, mis vähendab tööturu kitsaskohti ning teeb meie inimkapitali mitmekesisemaks," ütles Ratas pressiteate vahendusel.

Peaminister lisas, et välistöötajate osakaalu kasv soosib innovatsiooni ja suurendab sisemajanduse koguprodukti (SKP).

Kohtumise osapooled leidsid, et tööandjate keskliidu tihedam koostöö majandusarengu valitsuskomisjoniga on igati tervitatav ning peagi toimub ka esimene ühisistung. Peaministri sõnul aitab tööandjate suurem kaasamine komisjonil veel paremini keskenduda tootlikkust tõstvatele ja jätkusuutlikku majanduskasvu toetavatele küsimustele.

"Kiire majanduskasvu tagatiseks on eelkõige ettevõtjate targad otsused ning nende valmisolek nii riski võtta kui ka oma töötajate ja terve ühiskonna heaolusse panustada. Riigi roll on neid siinkohal igati toetada," ütles Ratas. Ta tõi ühtlasi välja, et meie naaberriigis Soomes osalevad analoogse komisjoni töös regulaarselt nii tööandjate kui ka töötajate esindajad.

Peaminister ja Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esindajad arutasid ka rahvusvahelist koostööd ning Eesti tegevust enda kui digiühiskonna tutvustamisel ja välisinvestorite kaasamisel. Samuti lahati meie võimalusi aktiivselt osaleda Euroopa ja maailma tulevikku puudutavates diskussioonides.

 

Baltic News Service