Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Õppimine

Reedel algab täiskasvanud õppija nädal

TALLINN, 19. oktoober, BNS - Reedel saab avapaugu 21. täiskasvanud õppija nädal.

Avaüritusel, mis algab kell 12 Eesti Filmimuuseumis, kuulutatakse välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õpitegu ning aasta õppijasõbralik tööandja.

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul on tänavune aasta olnud täiskasvanuhariduse jaoks eriti edukas – praegu osaleb elukestvas õppes iga viies Eesti täiskasvanud elanik. "Täiskasvanuna õppima läinud inimeste mõju ühiskonnale ei saa alahinnata – enda eeskujuga inspireerivad nad ka teisi inimesi õppima, oma elukvaliteeti paremaks muutma ja uusi elumaitseid kogema,” ütles Reps.

Täiskasvanud õppija nädalal toimuvad üle Eesti elukestvat õpet populariseerivad ja täiskasvanute õppimisvõimalusi tutvustavad sündmused: avatud koolitused, lahtiste uste päevad, õpitoad, näitused, ekskursioonid, seminarid, ümarlauad ja palju muud. 

Täiskasvanud õppija nädala eesmärk on juhtida tähelepanu täiskasvanueas õppimise olulisusele. Igal aastal osaleb täiskasvanud õppija nädala sündmustel üle 10 000 inimese.

Nädal lõppeb traditsioonilise täiskasvanuhariduse foorumiga, mis toimub 26. oktoobril Tallinnas hotellis Nordic Hotel Forum. Foorumi eesmärk on arutada selle üle, mis peaks täiskasvanuharidust silmas pidades kindlasti kajastuma loodavas haridus- ja teadusstrateegias aastateks 2020-2035.

Täiskasvanud õppija nädalat korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning haridus- ja teadusministeerium.

 

Baltic News Service