Skip to main content
Blogi > Isikuandmete kaitse

Reinsalu võttis isikuandmete kaitse seaduse eelnõu menetlusest tagasi

TALLINN, 13. juuni, BNS -  Justiitsminister Urmas Reinsalu võttis valitsuse nimel isikuandmete kaitse seaduse eelnõu riigikogu menetlusest tagasi.

Kolmapäeval pidi riigikogus kolmandale lugemisele minema isikandmete kaitse seadus, mille eesmärgiks on rakendada Eesti õiguses EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust ja õiguskaitseasutusi puudutavat direktiivi, edastas erakonna Isamaa pressiesindaja. Justiitsminister Urmas Reinsalu võttis valitsuse nimel isikuandmete kaitse seaduse eelnõu riigikogu menetlusest tagasi ning esitab lähiajal valitsusele ja riigikogule arutamiseks ja otsustamiseks isikuandmete kaitse seaduse eelnõu, milles pole vaidlusalust sätet.

"Ka mitmel varasemal korral on seadusandja enamuse valdav soov muutunud võrreldes selle tahtega, kuidas eelnõu on läinud teisele lugemisele, kuid kodukorra seadus seda ei võimalda vastupidiselt riigieelarve menetlemisele. Seadusandjal ei ole võimalik kolmandal lugemisel muudatusi teha," sõnas Reinsalu.

"Euroopa isikuandmete määrus kehtib, määrusest tulenevate erisustega kehtib ka senine isikuandmete kaitse seadus," selgitas Reinsalu.

Ehkki Euroopa andmekaitse määrus ütleb, et ajakirjandus saab infot inimeste tegude kohta avaldada vaid juhul, kui eksisteerib “avalik huvi”, siis lisati eelnõu menetluses Reformierakonna ettepanekul veel omadussõna “ülekaalukas avalik huvi”.

Euroopa Liidu andmekaitse määrus on jätnud iga liikmesriigi otsustada, milline on tasakaal ajakirjandusvabaduse ja selle vahel, et säiliks õigus isikuandmete kaitsele, öeldi pressiteates.

 

Baltic News Service