Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Laen

Riigikogu võttis vastu laenude riikliku tagamise seaduse

TALLINN, 19. detsember, BNS – Teisipäeval võeti riigikogus vastu ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus, millega tõstetakse SA Kredex laenutagatisi 134 miljoni euro võrra.

Seadusega suurendatakse Kredexi kaudu riigi garanteeritavate ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagatislepingute lubatud kogusummat ehk piirmäära.

Ettevõtluslaenude puhul tõuseb lubatud tagatislepingute kogusumma 160 miljonilt eurolt 220 miljonini ning elamumajanduslaenude puhul 96 miljonilt eurolt 170 miljonini. Sellega võimaldatakse jätkata laenude garanteerimist kuni 2022. aastani prognoositud mahus.

Muudatus lihtsustab peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu kapitalile. Samuti võimaldab muudatus jätkata eluaseme soetamiseks või elamistingimuste parandamiseks, näiteks korteriühistute või renoveerimislaenude võetavate laenude käendamist.

Laenuportfelli kasv on viinud Kredexi tagatiste portfelli seadusega määratud limiidi lähedale, mistõttu laenutagatistega laenude väljaandmine tuleb lähitulevikus lõpetada või saab seda jätkata vaid väga väikeses mahus laenutagatiste amortiseerumise arvel. Samas on tagatiste järele endiselt kõrge vajadus.

Tagatislepingute maksimaalse kogusumma suurendamine ei vaja täiendavaid kapitalieraldisi.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 82 riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid polnud.

 

Baltic News Service