Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tallinn

SDE pärib Tallinna linnajuhtidele lisatasude maksmise kohta

TALLINN, 23. märts, BNS - Sotsiaaldemokraatide Tallinna volikogu fraktsiooni liikmed esitasid ühise arupärimise abilinnapea Züleyxa Izmailovale kui roheliste juhile linnavalitsuse koalitsioonis, tundes huvi linnajuhtidele makstavate lisatasude vastu.

"Vabariigi valitsusega samaväärset palka teenivad linnajuhid on liikmeks erinevate linnale kuuluvate ettevõtete ja sihtasutuste nõukogudes. Selle tavapärase tööülesande täitmise eest saavad nad kõrgeid lisatasusid, mis kogu linnavalitsuse peale kokku küündivad kuni 10 250 euroni kuus," seisab sotsiaaldemokraatide arupärimises.

"Erakond Eestimaa Rohelised on koalitsioonis Keskerakonnaga Tallinna linnavalitsuses. 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel ütlesid rohelised, et seavad avalikkuse huvid nii oma isiklikest kui ka erakonna huvidest ettepoole. Abilinnapeana on Züleyxa Izmailova AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus nõukogu liige ning saab selle eest igakuiselt 750 eurot lisaks oma palgale. Taavi Aas saab kokku 2750 eurot lisatasusid kolme nõukogu liikmeks olemise eest," toovad sotsid esile.

„Linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste, sealhulgas ettevõtete ja sihtasutuste tegevuse juhtimine on linnavalitsuse liikmete Tallinna põhimääruse kohane ülesanne,“ ütles linnavolikogu liige Helve Särgava. „Oma tavapäraste tööülesannete täitmise eest ei peaks abilinnapead ja linnapea saama täiendavaid tasusid. Kuivõrd eetiline ja põhjendatud saab selline lisatasude maksmine olla? Millised on need linnale kuuluvate ettevõtete või sihtasutuste nõukogu liikme tööülesanded, mille eest peaks täiendavat tasu maksma?“

„Abilinnapea Izmailovalt soovime teada ka, kuidas on tema arvates linnavalitsuse liikmete palkade lisatasude abil suurendamine käsitletav linna raha läbipaistva kasutamisena. Viimase tagamist lubasid rohelised 2017. aasta valimistel. Kas nüüd koalitsioonis seistakse endiselt oma põhimõtete eest?“ küsis Särgava.

 

Baltic News Service