Skip to main content
Blogi > Koolitused

Sisekaitseakadeemia koolitab ametnikke vältima korruptiivset käitumist

TALLINN, 10. mai, BNS - Sisekaitseakadeemia koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega viib riigi- ja kohalike omavalitsuse ametnikele ning riigiga kokku puutuvate äriühingute esindajatele läbi koolituste sarja, mille sisuks on korruptiivse käitumise ennetamine ning teadlikkuse tõstmine korruptsiooniriskidest.

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskuse juhataja Aire Luts-Vähejausi sõnul on avaliku sektori ja äriühingute töötajatele suunatud eetika- ja korruptsiooniennetusalaste koolituste eesmärk suurendada inimeste teadlikkust korruptsiooniriskidest ning tugevdada korruptsioonivastast hoiakut kogu riigis. 

«Korruptsioonivastase seaduse või karistusseadustiku mittetundmine ei vabasta vastutusest niikuinii, kuid meie jaoks on oluline, et lisaks õigusaktide tundmisele tunnetaksid inimesed ka oma hoiakutes ja käitumises alati seda eetilist piiri, mida ületades sisuliselt juba käitutaksegi ebaseaduslikult, ebaeetiliselt ja korruptiivselt,» tõdes Aire Luts-Vähejaus. 

Tema sõnul on eriti oluline koolitada kohalike omavalitsuste ametnikke, kus eksimised tekivad kergesti just teadmatusest või kohalikest oludest, ka tulenevalt väikesest kogukonnast. Koolitustel kõneldakse ja diskuteeritaksegi selle üle, kuidas tunda ära ja lahendada tööalaseid eetilisi dilemmasid ning korruptsiooniohtlikke situatsioone. 

2018. aastal plaanib sisekaitseakadeemia läbi viia kokku 16 koolituspäeva. Nendel osalevad riigiteenistujad, vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed, riigi ja kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste töötajad, valla- ja linnavolikogude liikmed, samuti riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega MTÜ-de ja sihtasutuste liikmed ning äriühingute töötajad. 

Koolituspäevad toimuvad Tallinnas, Tartus ning esmakordselt ka Pärnus ja Rakveres.

 

Baltic News Service