Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Ametiühing

Tööandjad ja ametiühingud leppisid kollektiivlepingu laiendamise tavad

TALLINN, 26. jaanuar, BNS – Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid õiguskantsleri ettepanekul kollektiivlepingute laiendamise hea tava kokkuleppe, milles määratakse poolte esinduslikkuse kriteeriumid ning protseduurilised küsimused.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul aitab see kokkulepe luua õigusselgust mõlema poole jaoks, seega on tegemist kasuliku kokkuleppega kõigile osapooltele. "Kuigi tegemist on hea tavaga, loodan siiralt, et kõik osapooled peavad sellest tavast kinni," Tamsar pressiteate vahendusel.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on tegu ses mõttes ajaloolise leppega, et sotsiaalpartnerid võtavad Põhjamaadele omase rolli ja asendavad-täiendavad seadust oma kokkuleppega. "Sektori kollektiivlepingu sõlmijatel tasub head tava järgida, sest see kohaldab ILO põhimõtteid. Mittejärgimine võib põhjustada ebamugavaid vaidlusi," ütles Peterson.

Leppe kohaselt laiendatakse tööandjate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu vahel sõlmitud kokkuleppeid. Laiendamisele kuuluvad tegevusala või sektorite kõige esinduslikumate organisatsioonide sõlmitud kollektiivlepingud.

Kokkuleppe kohaselt loetakse esinduslikemaks organisatsiooniks suurima liikmete arvuga organisatsioon, võttes aluseks nende endi statistika laiendamisele kuuluva kollektiivlepingu jõustumise ajal. Kahe peaaegu ühesuuruse organisatsiooni puhul tunnistatakse kõige esinduslikumaks organisatsioon, mis kuulub vastavasse keskliitu.

Kollektiivlepingute laiendamine ei tohi väljuda asjaomasest sektorist või tegevusalast ning laiendamise kohaldamisala peab olema selge ja läbipaistev ehk kolmandatele isikutele arusaadav, kas see on neile siduv või mitte.

Laiendamisele kuuluva kollektiivlepingu läbirääkimisel ja sõlmimisel on soovitatav teavitada avalikkust selle sõlmimisest või kavatusest vähemalt üks kuu enne läbirääkimiste algust.

Samuti teavitavad pooled läbirääkimiste lõppedes avalikkust selle tulemustest meedia vahendusel ning avaldavad kollektiivlepingu projekti oma organisatsioonide kodulehel.

Ühtlasi kiideti kohtumisel heaks Euroopa sotsiaalpartnerite raamlepingu tõlge aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise lähenemise kohta.

 

Baltic News Service