Skip to main content
Blogi > Tööturg

Tööhõive määr oli kolmandas kvartalis 20 aasta kõrgeimal tasemel

TALLINN, 14. november, BNS – Tööhõive määr oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 68,3 protsenti, mis on viimase 20 aasta kõrgeim tase; töötuse määr oli 5,2 protsenti ja tööjõus osalemise määr 72 protsenti.

Võrreldes möödunud aasta kolmanda kvartaliga töötuse määr langes, tööhõive määr oli viimase 20 aasta kõrgeim, teatas statistikaamet.

Tänavuse aasta teises kvartalis oli viimaste aastate kõrgeim tööjõus osalemise määr, eelkõige töötute arvu kasvu tõttu. Kolmandas kvartalis jäi tööjõus osalemise määr samale tasemele, kuid suvisele ajale iseloomulikult töötus kahanes ja hõive kasvas, andes tulemuseks viimase 20 aasta kõrgeima tööhõive määra. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga oli hõivatuid 13 000 võrra rohkem.

Tööturul aktiivseima, 25-54-aastaste vanuserühmas oli tööga hõivatud 90 protsenti meestest ja 79 protsenti naistest. 55-64-aastaste rühmas olid mehed ja naised tööturul ühtmoodi aktiivsed, tööjõus osalmise määr oli 72 protsenti, kui tööhõive määr oli kõrgem naistel. Selles vanuserühmas oli tööks võimelistest ja tööd soovivatest meestest tööta 8 protsenti.

Töötuid oli võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 16 000 võrra vähem ja töötuse määr 2,3 protsendipunkti madalam. Eestlaste töötuse määr oli kolmandas kvartalis 4,4 protsenti ja mitte-eestlastel 7 protsenti.

Endiselt kahaneb mitteaktiivsete arv. Vanemapuhkuste ja laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise tõttu tööturult eemale jääjaid oli võrreldes 2016. aasta kolmanda kvartaliga vähem, õppimise tõttu eemalolijaid aga rohkem.

Aastataguse ajaga võrreldes oli rohkem ka haiguse või puude tõttu mitteaktiivseid, kuid teise kvartaliga võrreldes püsis sel põhjusel tööturult eemale jäänute arv muutumatu.

 

Baltic News Service