Skip to main content
Blogi > Töötervishoid ja tööohutus

Tööinspektsioon: inimesed ei oska märgata tööl ohtlikke aineid

TALLINN, 24. aprill, BNS - Eesti inimesed ei oska märgata töökeskkonnas kantserogeenid aineid, mis põhjustavad enamiku surmaga lõppevatest kutsehaigustest Euroopa Liidust (EL), teatas tööinspektsioon.

Tööinspektsioon peadirektori Maret Maripuu sõnul on ohtlikke aineid töökeskkonnas rohkem, kui me märgatagi oskame, teatas inspektsiooni pressiesindaja teisipäeval BNS-ile. „Ohtlikke aineid leidub pea kõigil töökohtadel, tolmust, puhastusvahenditest asbesti ja diislisaasteni välja. Kui tööõnnetuse puhul näeme probleemset tulemust kohe, siis töökeskkonna põhjustatud haigestumine võib võtta aega aastaid,“ lisas Maripuu.

Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiaosakonna juhi Kristiina Ojamaa sõnul kujuneb vähk tavaliselt välja pika aja jooksul ning oluline on oma tervist ka ise kaitsta.

"Täiskasvanud inimene veedab väga suure osa oma ajast tööl ning seepärast on  töökeskkonna tingimustel tervisele ka suur mõju," sõnas ta. "Üldteada on fakt, et tubakas põhjustab kopsuvähki, kuid on ka palju teisi ohte. Kuuma ilmaga on tavaline vaatepilt, kuidas teetöölised teevad oma tööd lõõskava päikese all. Arsti pilgule on see väga valus vaadata, sest nad reeglina ei kasuta isegi päikesekreemi, kaitsvast riietusest rääkimata."

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul võib Euroopa statistikale tuginedes ütelda, et Eestis haigestub aastas umbes 500 inimest, kelle diagnoos võib olla põhjustatud töökeskkonnast. „Meil registreeritakse aastas 70 kutsehaigust, nende hulgas aga pole mitte ühtegi vähidiagnoosi,“ sõnas ta. Peterson kutsus töötajaid üles nõudma ettevõttelt riskianalüüsi, vajalikke sobivaid isikukaitsevahendeid ja neid ka kasutama. „Julgustan igati töötajaid tööandjatele märku andma, kui tekib vähimgi kahtlus töökeskkonna ohutuse suhtes,“ lisas Peterson.

Tööandjate esindaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul selgus kaubanduskoja äsja korraldatud küsitluse tulemustest, et teadlikkus ohtlikest ainetest töökohtadel on pigem madal. „85 protsenti tööandjatest soovib saada sellekohast lisainfot ning peab oluliseks ka laiemat töötajate teadlikkuse tõstmist. See näitab, et on õige aeg sel teemal rääkida, sest huvi ja valmisolek on igal juhul olemas,“ lausus ta.

Tesipäeval algas kaheaastane Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) teavitus- ja koostööprojekt, mis toimub üheaegselt enam kui 30 riigis. Teavitustöö eesmärk on juhtida tähelepanu töökeskkonnas peituvatele ohtlike ainetega seotud riskidele. Lisateavet kampaania kohta leiab aadressilt www.healthy-workplaces.eu/et .

 

Baltic News Service