Skip to main content
Blogi > Edetabelid

Tööinspektsioon tunnustas hea töökeskkonnaga ettevõtteid

Tööinspektsioon tunnustas hea töökeskkonnaga ettevõtteid

TALLINN, 24. oktoober, BNS - Tööinspektsioon tunnustas töötervishoiupäeval ühte väike- ja ühte suurettevõtet hea töökeskkonna auhinnaga, kolm ettevõtet pälvisid tunnustuse parima praktika rakendamise eest töökeskkonna ohutumaks ning tervist hoidvaks muutmise eest.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul rajaneb ettevõtte tööohutuskultuur töötajate ja tööandjate koostööl, teatas inspektsiooni pressiesindaja BNS-ile. „Sel aastal tunnustame hea töökeskkonna loomise eest ettevõtteid, kus töötajad ja tööandjad on koos püüdnud töökeskkonda paremaks muuta,“ ütles ta. „Tihtipeale pole sugugi vaja suuri investeeringuid, et töökoht oleks ohutu, vaja on ennekõike head tahet ja leidlikkust,“ lisas Maripuu.

Tänavused hea töökeskkonna auhinnad pälvisid Baltic Oil Service ning Derivco Estonia. Baltic Oil Service on võrdlemisi noor ettevõte, kus on algusest peale korraldatud töökeskkonda nii, et see oleks ka päriselt töötajate jaoks ohutu. Rõhku on pandud töötajate juhendamisele – juhendamise aluseks on konkreetsed ja hästi arusaadavad ohutusjuhendid, milles on kasutatud ka pildimaterjali ja skeeme reaalsest töökohast ning enne töö alustamist räägitakse töötajaga kogu tööprotsess läbi. Ettevõte mõistab, et töökeskkonnaga tegelemine on pidev protsess, mis ühest küljest aitab vältida võimalikke kahjusid, teisalt aga aitab ettevõttel areneda.  

Suurettevõtte kategoorias osutus võitjaks Derivco Estonia. Ettevõte hindab kõrgelt töötajate heaolu. Ettevõtte suurimaks probleemiks on pidevast kuvariga töötamisest tulenevad luu- ja lihaskonna ning nägemisprobleemid. Seetõttu panustab ettevõte terviseedendamisse nii spordipäevade korraldamisega või sporditoetuse maksmisega.

Tööinspektsioon kogus aasta jooksul parimaid praktikaid, millega tööandjad on püüdnud muuta töökeskkonda ohutumaks ja tervist hoidvaks. Auhinnad pälvisid AS Jeld-Wen Eesti, kus kaasati kõik töötajad tegema ettepanekuid töökeskkonna paremaks muutmisel. OÜ Saue Production muutis laadimisalale piirde paigaldamisega töötajatele ohutumaks, samal ajal säilitades töökeskkonna mugavuse. OÜ Hotell Pärnu võttis toateenijate töö kergendamiseks kasutusele varrega uksekiilu, mis säästab töötajaid sundasendist toauste avamisel.

Tallinna toimetus, +372 610 8833, sise@bns.ee

Baltic News Service