Online Counter
Blogi > Tööelu

Tööinspektsioon tuvastas loomakliinikutes ligi sada rikkumist

TALLINN, 22. november, BNS - Tööinspektsioon kontrollis bioloogilisest ohutegurist mõjutatud töökeskkonna haldamist loomakliinikutes, tuvastades kokku 88 rikkumist.

Tööinspektsiooni inspektorid viisid läbi loomakliinikute sihtkontrolli, mille käigus uuriti, kas tööandja on vältinud või vähendanud bioloogiliste ohutegurite mõju, edastas inspektsioon Inspektorid läbi külastasid 22 ettevõtet ning tuvastasid 88 rikkumist, millest ettekirjutus koostati 15 rikkumise kohta.

Kontrolli käigus selgus, et bioloogilise ohuteguri osas on loomakliinikutes töötajate väljaõpe üsna hästi korraldatud ning töötajad teavad õigeid ja ohutuid töövõtteid. Probleemseks osutus töötajate juhendamine, ligi pooltes ettevõtetes puudusid vajalikud ohutusjuhendid. Suurimaid puudujääke tuvastasid inspektorid töötajate tervise hoidmisel töökohas, nii terviseriskide vältimisel kui tervisekontrolli korralduses.

"Kahjuks peab tõdema, et probleeme ja tegematajätmisi tuvastati kõigis loomakliinikutes," ütles tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. "Halvas mõttes üllatavalt mõjus asjaolu, et töötajate vaktsineerimist näiteks marutõve vastu ei peetud vajalikuks, kuigi tegemist on väga ohtliku haigusega. Samuti polnud enamuses ettevõtetes korraldatud töötajate tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures, kuigi kokkupuude bioloogilise ohuteguriga on suur."

Tööinspektsioon kontrollis 22 loomakliinikut Harjumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Tartumaal, Viljandimaal ja Võrumaal. Valdavalt oli tegemist alla 10 töötajaga ettevõttega.

 

Baltic News Service