Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tööinspektsioon

Tööinspektsioon tuvastas metallitööstuseid kontrollides 163 rikkumist

TALLINN , 31. jaanuar, BNS – Tööinspektsioon kontrollis metallitööstuse ettevõtete töökeskkonna ohutust, tuvastades 34 ettevõttes 163 rikkumist, millest 37 kohta koostati ka ettekirjutus.

Tööinspektsioon kontrollis 34 metallitööstuse ettevõtet. Sihtkontroll keskendus liikumisteede märgistusele, töövahendite ja isikukaitsevahendite kasutamisele ning esmaabivahendite kättesaadavusele. Tuvastati kokku 163 rikkumist, millest 37 kohta koostati ettekirjutus, teatas inspektsioon

Liikumisteede ja erinevate märgistustega seotud rikkumisi oli kokku 47. Peamiselt oli probleemiks kukkumisohtlike kohtade märgistamata jätmine. Sageli olid nõuetekohaselt märgistamata ka ohualad. Töövahenditega seotud rikkumisi oli kokku 57. Valdavaks probleemiks oli eemaldatud kaitsekatted treipinkidelt ja käiadelt.

Üheksas ettevõttes puudusid esmaabivahendid töökohal. Osades ettevõtetes ei kasutatud ka isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt. Samas ei tuvastanud tööinspektorid sihtkontrolli käigus ühtegi elule ohtlikku tööd ega eluohtlikku töövahendit, mille tegemise või kasutamise oleks tulnud peatada.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul juhtub metallitööstuse valdkonnas enim tööõnnetusi. "Tihti on tööõnnetused metallitööstuses seotud oma tarkusest töövahendite muutmisega, mille käigus võetakse maha kaitsekatted. Ka sihtkontrolli käigus kuulsime sageli, et kaitsekate muudab töötamise ebamugavaks. Selline tegevus on aga õnnetuse välja kutsumine," ütles ta.

"Vaid neljas sihtkontrolli käigus külastatud ettevõttes ehk 12 protsendil ettevõtetes polnud ühtegi rikkumist. See näitab, et arenguruumi hea ja tervist hoidva töökeskkonna loomiseks on veel küllaga," lisas Oja.

Sihtkontrolli käigus kontrolliti 34 metallitööstusega tegelevat ettevõtet. Neist kaheksa asus Harjumaal , neli Tartumaal, kaks Pärnumaal, kolm Viljandimaal, kaks Järvamaal, kaks Jõgevamaal, seitse Ida-Virumaal, neli Lääne-Virumaal, üks Põlvamaal ja üks Võrumaal. Kontrolli toimumisest kontrollitavaid ettevõtteid eelnevalt ei teavitatud.

 

Baltic News Service