Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Töötervishoid ja tööohutus

Tööinspektsioon: vaid vähesed ehitusplatsid vastavad tööohutusnõuetele

TALLINN, 23. november, BNS – Tööinspektsioon kontrollis 85 ehitusplatsi, kus registreeriti 229 rikkumist ning koostati 32 ettekirjutust, seejuures vastas vaid 10 kontrollitud ehitusplatsi  tööohutusnõuetele korrektselt.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul saavad probleemid alguse ohutuse alatähtsustamisest ning vähesest hoolimisest. "Põhiline õnnetus ehitusplatsil on kukkumine tellingult või redelilt. Pea kõiki sarnaseid õnnetusi saaks üsna väheste kulutustega vältida, kui näiteks tellingud korralikult kinnitada ning kasutada vajalikku turvavarustust," märkis ta pressiteate vahendusel. 

Ehituse sihtkontrolli eesmärk oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. 85 kontrollitud ehitusobjektist 63 platsil toimus töö tellingutel. Neist 29 puhul polnud tellingute korrasolu kontrollitud ning 28 ei vastanud tööõhutusnõuetele.

Isikukaitsevahendite puhul esines enim probleeme turvarakmete ja kaitsejalatsite kasutamisel. Veerandil kontrollitud ehitusplatsidest oli tööohutusplaan koostamata või ajakohastamata.

"Kõikidest kontrollitud ehitusobjektidest vaid 12 protsendil oli tööohutus tagatud. Ilmselt töötavad paljude ehitusplatside peatöövõtjad siiras usus, et nende ehitusplatsidel midagi ei juhtu. Elu aga näitab, et kui tööohutusele tähelepanu ei pöörata, juhtub õnnetus üsna kindlasti,“ lisas Maripuu. 

Ehitusplatse kontrolliti Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Pärnu, Põlva, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Ehitusel toimuvad tööõnnetused lõppevad sageli töötaja üliraskete vigasuste või surmaga. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 392 tööõnnetust.

Tööinspektsioon pakub võimalust kutsuda ettevõttesse töökeskkonna konsultant, kes annaks nõu, kuidas töökeskkonda parendada. Täpsemat teavet on võimalik saada inspektsiooni infotelefonilt kodulehelt. Ettevõttele on konsultandi teenus tasuta. 

 

Baltic News Service