Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Vähenenud töövõimega inimesele

Töölaadal pakutakse tööd vähenenud töövõimega inimestele

ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUSE PRESSITEADE

Töölaadal pakutakse tööd vähenenud töövõimega inimestele

Neljapäeval, 28. märtsil kl 11-14 toimub Töölaat Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, kus kohale tulnud tööandjad pakuvad tööd vähenenud töövõimega inimestele ning soovijad saavad pakutavat tööd kohapeal ka ise järgi proovida.

„Hea meel on tõdeda, et järjest rohkem ettevõtteid on valmis erivajadusega inimesi tööle võtma ja seda väga erinevatest valdkondadest,“ kommenteerib Astangu Keskuse tööhõive ja sotsiaaltöö talituse juht Minni Sirge tööturul toimuvat muutust. „Erivajadusega töötja rikastab teiste töötajate maailmapilti - annab juurde uusi kogemusi ja huvitavaid jututeemasid ning kindlasti suurendab ka inimeste empaatiavõimet,“ toob Sirge välja ühe positiivse muutuse kogu töökeskkonnas. 

Neljandat korda toimuval vähenenud töövõimega inimestele mõeldud Töölaadal on tavapärase töömessi formaadi asemel rõhk pakutavate tööde kohapeal läbikatsetamisel. Kohapeal tööde järgi proovimine annab tööotsijale parema aimduse, kas töö talle meeldib ja sobib. Samuti saab tööandjalt vahetut tagasisidet, kas tal on selles valdkonnas võimalust tööle saada või vajab veidi täiendamist ja juhendamist. „Jääb ära interneti teel töökuulutuste otsimine, CV saatmine ning küsimustele vastuste ootamine, mis tihti võib erivajadusega inimesele isesivalt keeruliseks osutuda,“ lisab Sirge. Isegi kui kohe töölepingut ei sõlmita, on võimalik suunduda ka tööpraktikale ja selle käigus oma töösoovis ja oskustes veenduda.

Tööde läbikatsetamine muudab tööotsija ja tööandja omavahelise suhtlemise lõbusamaks ja kaasahaaravamaks ning seeläbi on ka kergem saavutada kontakti. ISS Eestil on plaanis prügiloopimise mäng, Ragn-Sellsil on plaanis prügi sorteerimine õigesse konteinerisse ning Swedbank ja Häirekeskus tutvustavad programme, mida kasutavad oma igapäevatöös. Ka teised ettevõtted viivad läbi mõne käed-külge tegevuse, kus tööotsija saab ennast proovile panna. Nii saab tööotsija ka enesekindlust juurde ja leida võimalusi ametil, mille peale ta varem ei tulnud või ei julgenud proovida.

Sel aastal on oma osalusest teatanud 15 asutust -  Ragn-Sells AS, ISS Eesti, Express Post, Häirekeskus, Maxima Eesti, Abc Supermarkets, MTÜ LaNoor, Rimi Eesti Food, Manpower, Swedbank, Omniva ja Merimetsa Tugikeskus. Teenuste korraldajatena on kohal ka Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa ning kaitstud töö teenust tutvustab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Üritus on tasuta ning toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Haabersti, Tallinn).

Töölaata korraldab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koostöös Eesti Töötukassaga.

 

Astangu Kutserehabilitatsiooni keskus