Skip to main content
Blogi

Töötukassa asub toetama pagulasi värbavaid tööandjaid

Töötukassa asub toetama pagulasi värbavaid tööandjaid

TALLINN, 1. september, BNS - Töötukassa pakub alates reedest tuge tööandjatele, kes võtavad tööle või kelle juures juba töötab Eestis varjupaiga saanud pagulasi.

Töötukassa töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonna juhataja Kerstin Hollandi sõnul on teenus „Minu esimene töökoht Eestis“ pakett, mis aitab suurendada rahvusvahelise kaitse saajate tööhõives osalemist ning toetab nende lõimumist Eesti ühiskonda.

"Töötukassa kogemusele tuginedes on olnud keerulisem leida töökohti rahvusvahelise kaitse saajatele, sest tööandjate valmisolek kohaneda teisest kultuuriruumist tulnud inimesega on erinev. Samuti võib takistuseks saada ühise suhtluskeele leidmine. Usume, et uued tööandjatele suunatud meetmed toetavad töökohtade leidmist rahvusvahelise kaitse saajatele ning nende sisseelamist töökeskkonda," sõnas Holland.

„Minu esimene töökoht Eestis“ teenuse raames pakutakse ettevõtetetele mitmesugust tuge inimeste töölevõtmisel, kellel on pagulase või täiendava kaitse seisund ja õigus Eestis töötada. Tööandja saab taotleda palgatoetust, kvalifikatsiooni saamise, eesti keele koolituse ja tööalase tõlketeenuse kulude hüvitamist. Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab töötukassa maksma ka tööalase mentorluse tasu.

 

Baltic News Service