Skip to main content
Blogi > Töökassa

Töötukassa nõukogu kiitis heaks organisatsiooni nimevahetuse

TALLINN, 12. juuni, BNS - Esmaspäeval kogunenud Eesti Töötukassa nõukogu kiitis heaks juhatuse esimehe Meelis Paaveli ettepaneku muuta töötukassa nime.

„Nimevahetuseks on aeg küps, sest viimastel aastatel on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad märksa laiemaks muutunud, kuid nimi kirjeldab ikka veel vaid üht võimalikku etappi inimese tööelust,“ lausus töötukassa nõukogu esimees Toomas Tamsar. „Nõukogu otsustas ühehäälselt, et töötukassa võiks edaspidi kanda nime töökassa,“ lisas Tamsar.

Muudatuse eesmärk on viia töötukassa nimi kooskõlla tegevussuundadega, mis on lisaks töötute abistamisele ka töötavate inimeste tööl püsimisele kaasa aitamine ja tööturul liikumise soodustamine. Lisaks noorte suunamine tööturul ning tööandjate abistamine vajaliku tööjõu leidmisel ja koolitamisel. Tuleval aastal luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, millega seoses kasvab töötukassa roll oluliselt ka koolinoorte karjäärivalikute toetamisel.

Otsuse, millist nime töötukassa edaspidi kandma hakkab, teeb riigikogu. 

Esmaspäeval arutlusel olnud järgmise nelja aasta töötuskindlustusmakse määrade osas nõukogu otsust ei teinud ja tuleb küsimuse juurde tagasi augustis.

 

Baltic News Service