Skip to main content
Blogi > Töötus

Töötute hulk kasvas detsembris aastaga 0,4 protsendipunkti

Töötute hulk kasvas detsembris aastaga 0,4 protsendipunkti

TALLINN, 11. jaanuar, BNS – Töötute hulk kasvas detsembris aastaga 9,2 protsenti 31 061 inimeseni, mis on 4,8 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust ehk 0,4 protsendipunkti rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

Võrreldes novembriga kasvas detsembris registreeritud töötute arv 1,6 protsenti. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9605 ehk 31 protsenti, teatas töötukassa.

Registreeritud töötuse määr oli detsembris kõrgeim Ida-Virumaal 9,5 protsenti, Põlvamaal 9,3 protsenti ja Valgamaal 9,1 protsenti, madalaim Harjumaal 3,5 protsenti, Saaremaal ja Tartumaal 4,3 protsenti.

Möödunud aasta keskmine registreeritud töötuse määr suurenes võrreldes 2016. aasta näitajaga enim Põlvamaal 1,3 protsendipunkti ja Võrumaal 0,9 protsentipunkti. Ida-Virumaal, Raplamaal ja Järvamaal aasta keskmine registreeritud töötuse määr langes.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised 23 protsendiga, oskustöölised ja käsitöölised 18 protsendiga ning teenindus- ja müügitöötajad 17 protsendiga.

2017. aasta jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 57 431 uut tööpakkumist, mida on 6 protsenti rohkem kui 2016. aastal. Ühes kuus oli töötukassal vahendada keskmiselt 10 220 töökohta. Detsembri jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 2751 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7734. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele  pakutavad töökohad 24 protsendiga, oskustöötajatele ja käsitöölistele ning lihttöölistele pakutavad töökohad moodutasid vastavalt 21 ja 17 protsenti.

Töötukassa maksis 2017. aasta jooksul töötuskindlustushüvitist 27 423 inimesele kogusummas 45,5 miljonit eurot. Töötutoetust maksti aasta jooksul 23 531 inimesele kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Kindlustushüvitist koondamise korral maksti 2017. aastal välja kokku 9,9 miljonit eurot, kokku 6919 inimesele, ning tööandja maksejõuetushüvitist 3,3 miljonit eurot kokku 1267 inimesele. Töötukassa teenustest osaleti 2017. aastal enim karjäärinõustamisel, tööturukoolitustel ja tööotsingu töötoas.  

Töötukassale esitati 2017. aastal 52 255 töövõime hindamise taotlust. Hindamisotsuseid tehti 50 944, neist üle poole juhtudel ehk 57 protsendil määrati inimesele osaline töövõime, 26 protsendile määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud 16 protsendil juhtudest ning 1 protsendil juhtudest jäi taotlus menetlemata, hindamata. Detsembris esitati töövõime hindamise taotlusi 3 676.

Töövõimetoetuse kogukulu oli 2017. aastal 59,3 miljonit eurot ning toetust maksti 40 277 inimesele. Detsembris maksti töövõimetoetust 37 687 inimesele kogusummas ligikaudu 9,4 miljonit eurot.

Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati 2017. aasta jooksul sotsiaalmaksu 28 258 vähenenud töövõimega töötaja eest kogusummas üle 35 miljoni euro. Detsembris oli tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa üle 3 miljoni euro ehk kokku kokku 22 221 inimese eest.

 

Baltic News Service