Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Töötus

Töötute hulk kasvas septembris aastaga 10 protsenti

Töötute hulk kasvas septembris aastaga 10 protsenti

TALLINN, 10. oktoober, BNS – Töötute hulk kasvas septembris aastaga 10 protsendi võrra 28 863 inimeseni, mis on 4,5 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust ja 0,4 protsendipunkti rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

Kuigi kokkuvõttes augustiga võrreldes septembrikuus registreeritud töötute arv vähenes, siis sarnaselt eelnevatele kuudele vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv võrreldes eelneva kuuga veidi suurenes. Septembri lõpu seisuga oli vähenenud töövõimega inimesi registreeritud töötute hulgas 8824 ehk 31 protsenti, teatas töötukassa.

Registreeritud töötuse määr oli septembris jätkuvalt 9,2 protsendiga kõrgeim Ida-Virumaal ja 8,4 protsendiga Valgamaal ning madalaim 3,3 protsendiga Harjumaal ja 3,5 protsendiga Saaremaal. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid septembri lõpus 23 protsendiga lihttöölised, 18 protsendiga teenindus- ja müügitöötajad ning 16 protsendiga oskustöötajad ja käsitöölised.

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4578 uut tööpakkumist, millest 65 protsenti tuli läbi e-töötukassa. Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 12 protsenti väiksem ning aastataguse ajaga võrreldes 9 protsenti väiksem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 022. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid 23 protsendiga teenindus- ja müügitöötajatele, 22 protsendiga lihttöölistele ning oskustöötajatele ja 21 protsendiga käsitöölistele pakutavad töökohad.

Septembrikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3394 inimest, sealhulgas 685 vähenenud töövõimega inimest. Tööalasel koolitusel osales 2899 ja tööotsingu töötoas 1029 inimest. Tööpraktikal osales 785, tööharjutusel 435 ning tööklubis 577 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1604 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti septembris 1326 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 51 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 57 uut töökohta.

Palgatoetusega oli septembris töötamas 1681 inimest. Lisaks osales veel 6780 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1731 inimest, kogemusnõustamisel 33 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 268 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku osales teistel teenustel veel 2963 inimest.

Septembris osales töötavatele inimestele pakutaval koolitusel 394 inimest. Kvalifikatsiooni saamise kulu hüvitati septembrikuus 10 töötavale inimesele. Tööandjatele mõeldud koolitustoetusega muutuste olukorras oli septembrikuus koolitusel osalemas 25 inimest ning värbamise olukorras kaks inimest.

Töötukassa maksis septembris töötuskindlustushüvitist 9508 inimesele ehk 33 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 443 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai septembris 6651 inimest ehk 23 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa septembris 468 inimesele. Keskmine septembris määratud hüvitis oli 1595 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 749 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa septembris 86 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli septembris 2573 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 276 000 euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati septembris 4298. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2650 ja puuduv töövõime 1252 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 719 inimesel. Töövõimetoetust maksti septembris 27 945 inimesele kogusummas ligikaudu 7,1 miljonit eurot. Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 21 670 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli septembris üle 2,9 miljoni euro.

 

Baltic News Service