Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tartu Ülikool

Töövaidluskomisjon tühistas TÜ raamatukogu direktori vallandamise

TALLINN, 22. november, BNS - Töövaidluskomisjon rahuldas Tartu Ülikooli (TÜ) raamatukogu endise direktori Martin Halliku kaebuse Tartu Ülikooli vastu, tunnistas töölepingu ülesütlemise tühiseks ning mõistis ülikoolilt Martin Halliku kasuks välja suure rahalise hüvitise. 

Hallik ütles Tartu Postimehele, et hüvitis on oluliselt üle 100 000 euro, aga jääb alla 200 000 euro. Hallikut esindav vandeadvokaat Kristi Sild keeldus BNS-ile summat täpsustamast, viidates kinnisele menetlusele.

Silla sõnul leidis töövaidluskomisjoni otsusega kinnitust, et Martin Hallik ei ole ebaväärikalt ega mitteusaldusväärselt käitunud. “Tartu Ülikool vallandas päevapealt ülikooli heaks ligi 20 aastat eeskujulikult töötanud inimese ilma, et oleks enne läbi viinud erapooletu ja põhjaliku analüüsi. Menetluse käigus selgus, et kaebaja on varjanud Tartu Ülikooli eest olulisi asjaolusid ja valetanud. Kogu vallandamisprotsess oli puudulik, mille tulemuseks oli alusetu töölepingu lõpetamine,” ütles Sild.

“Kui Ülikool oleks käitunud Martin Halliku suhtes läbipaistvalt, oleks saanud seda inetut vaidlust ilmselt vältida. Mitmete valede tagajärjena saabki tulla ainult vale vallandamisotsus.” 

Vandeadvokaadi sõnul hakkas asi kiiva kiskuma hetkest, kui Ülikool ei kontrollinud Martin Halliku aadressil esitatud süüdistusi ja süüdistaja motiive. 

Martin Hallik on alates juhtunust kinnitanud, et Tartu Ülikooli ja selle prorektori Kristjan Vassili käitumine tema vallandamisel oli ebaõiglane. “Lõpuks on see saanud ka erapooletu hinnangu töövaidluskomisjonilt. Ma ei ole käitunud vääritult. Ma väga loodan, et Tartu Ülikoolil on väärikust ja julgust tunnistada, et minu vallandamine oli väär nii sisult kui vormilt. Ma loodan ka, et Tartu Ülikool lõpetab minu edasise vaenamise,” ütles Hallik. 

Juba selle tõttu, mis on toimunud, on Hallik enda sõnul viimastel kuudel tundnud end sotsiaalselt hukatuna. “Minult võeti ebaõiglaselt ära minu minevik, olevik ja tulevik. Tartu Ülikool jättis mind ilma töökohast, kus ülikool ise oli minu saavutusi kogu aeg väga heaks hinnanud. Tänu taolisele märgistamisele on mul väga raske saada minu kogemusele ja teadmistele vastavat töökohta,” lisas Hallik.

“Ma tahan uskuda, et Tartu Ülikooli motiiv polnud algusest peale minu sotsiaalne mõrv, nii nagu see välja kukkus. Vaatamata mulle osaks langenud ebaõiglusele soovin oma eluga rahus edasi minna, loodan, et TÜ annab selleks võimaluse nüüd, kui töövaidluskomisjon on öelnud oma seisukoha minu vallandamise suhtes.“

 

Baltic News Service