Skip to main content
Blogi > Palk

Tallinn tõstab noorsootöötajate palka

Tallinn tõstab noorsootöötajate palka

TALLINN, 24. jaanuar, BNS - Jaanuarist tõuseb Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate palga alammäär 11 protsenti ehk seniselt 900 eurolt 1000 euroni kuus, ühtlas uureneb ka noortekeskuse juhataja töötasu alammäär 971 eurolt 1155 eurole.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on erialase kõrghariduse ja noorsootöötaja kutset omavate noorsootöötajate arv Tallinna noortekeskustes tõusmas ning linnale on oluline, et noortega tegeleksid pädevad noorsootöötajad, kes on hästi koolitatud, motiveeritud ja pühendunud oma ala professionaalid. Selle säilitamiseks tuleb tagada neile ka kõrgem töötasu.

„Kvaliteetse noorsootöö teenuse üheks olulisemaks tingimuseks on motiveeritud ja professionaalsed noorsootöötajad ning seetõttu on oluline tõsta meie noorsootöötajate palga alammäära samas tempos teiste võrreldavat tööd tegevate kõrgharidusega spetsialistidega, et suudaksime säilitada heal tasemel teenuse ning tööjõudu hoida,“ selgitas Belobrovtsev.

Noorsootöötajate palkade alammäära tõus kajastub juba noorsootöötajate jaanuari palgas. Tallinnas on linna noorsootöötajate töötasu alammäärad ühtsetel alustel reguleeritud 2013. aastast alates ning töötasu on sellest ajast peale pidevalt kasvanud.

Töötasu alammäära tõstmiseks vajalikud vahendid on kavandatud Tallinna linna 2019. aasta eelarvesse, mis võimaldab suurendada noorsootöötaja töötasu alammääraa 900 eurolt 1000 eurole ning noortekeskuse juhataja töötasu alammäär 971 eurolt 1155 eurole.

Tallinnas tegutseb kümme noortekeskust, mida juhivad linnaosade valitsused. Teenust osutatakse linnaosade valitsuste hallatavates asutustes. Noortekeskused soodustavad mitteformaalset õpet ja lähtuvad oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest eesmärgiga pakkuda lastele ja noortele vabatahtlikkuse alusel tegevustes osalemise võimalusi, toetamaks nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskonnaelus. Noortekeskused korraldavad noortele üritusi, programme, projekte, laagreid ja palju muud. Keskuse külastamine on kõigile tasuta ning oodatud on lapsed ja noored vanuses 7–26 aastat.

Tallinna noortekeskustes on kokku 35,5 noorsootöötaja ametikohta ning viis noortekeskuse juhataja ametikohta.

 

Baltic News Service