Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Toetused

Tallinn tõstis kaksikute sünnitoetuse 1000 eurole

Tallinn tõstis kaksikute sünnitoetuse 1000 eurole

TALLINN, 14. detsember, BNS - Tallinna linnavolikogu otsustas tõsta kaksikute sünnitoetuse 1000 eurole.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul on kaksikute sünnitoetuse tõstmine samm õiges suunas, sest kaksikutega pered vajavad samamoodi tuge ja abi, seda eelkõige just esimestel kuudel.

"Kaksikute saamine ja nende korraga majandamine on keerulisem kui ühe lapse saamine. Eelkõige just esimesel aastal, kui perekonnale uute ilmakodanikega seonduv on kõik uus. Tean seda omast kogemusest,“ ütles Pillak.

„Esmased väljaminekud kaksikutega ei ole üksnes topelt, vaid sageli vähemalt kolmekordsed, sest mitmike asjade turg on väike ja tänu sellele on hinnad kõrgemad. Samamoodi on teenused kallimad. Paljud kaksikute pered vajavad igapäevast abi esimestel kuudel, sest just sünnitanud ema ei saa üksi kahe imikuga hakkama," lisas ta.

„Suhtlen igapäevaselt peredega, kus kasvavad kaksikud, ning tean, mis tähendab kaksikute saamine, millised on esimesed kuud koos uute pereliikmetega ning millised on kaksikute sünniga kaasnevad kulud. Mõeldes peredele, kes tulevikus saavad kaksikud ja kuulates mitmike peresid ja arvestades nende soove, leian, et otsus lisada universaaltoetuste loetellu ka kaksikute sünnitoetus on samm õiges suunas," on Pillak veendunud.

Pillak saatis selle aasta veebruaris abilinnapea Tõnis Mölderile kirja, milles tegi ettepaneku muuta mitmike sünnitoetust ja töötada välja Tallinna linnavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord“ muudatus, mille kohaselt hakatakse maksma mitmike sünnitoetust peredele, kus on sündinud kaks last. Kaksikute sünni korral perele makstava mitmike sünnitoetuse suuruseks võiks olla 50 protsenti kolme või enama lapse sünni korral makstavast mitmike sünnitoetusest.

Tallinna linnavolikogu kiitis oma neljapäevasel istungil heaks muudatuse, mille kohaselt lisatakse Tallinna universaaltoetuste loetellu kaksikute sünnitoetus. Muudatuse kohaselt on alates 1. jaanuarist 2019 õigus saada kaksikute sünnitoetust perel, kuhu kaksikud sünnivad 1. jaanuaril 2019 või hiljem.

Baltic News Service