Skip to main content
Blogi > Tallinn

Tallinna linnakassasse laekus kümne kuuga 516,9 miljonit eurot

TALLINN, 13. november, BNS – 2017. aasta kaheksa kuuga laekus Tallinna linnakassasse kokku 516,9 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 83,2 protsenti aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kümne kuuga 347,9 miljonit eurot, mis moodustab 86 protsenti aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 310,3 miljonit eurot ehk 84,7 protsenti ning kohalikke makse 11 miljonit eurot ehk 93,4 protsenti aastaks planeeritust, teatas Raepress.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kümne kuuga 67 miljonit eurot ehk 89,8 protsenti aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kümne kuuga 3,4 miljonit eurot, moodustades 102,5 protsenti aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 89,6 miljonit eurot, mis moodustab 78,2 protsenti aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus kümne kuuga 9 miljonit eurot ehk 37,7 protsenti aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kümne kuuga kokku summas 538,2 miljonit eurot, mis moodustab 79,6 protsenti aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 457,9 miljonit eurot, mis moodustab 81,6 protsenti aastaks kavandatust.

Investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 72,2 miljonit eurot ehk 69,4 protsenti aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 8,2 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes oktoobrikuu lõpu seisuga 28 miljonit eurot.

 

Baltic News Service