Skip to main content
Blogi > Ehitus ja Kinnisvara

Tallinna piiril avati jalakäijatele kaks tunnelit

TALLINN, 11. detsember, BNS – Teisipäeval minnakse ehitusjärgus olevas Veskitammi liiklussõlmes üle talvisele liikluskorraldusele, avatakse ka kergliiklejatele Pärnu maantee ja raudtee alused tunnelid.

Talvisele liikluskorraldusele ülemineku käigus taastub mõlema sõiduraja ulatuses 2+2 lahendus ning taasavatakse Jälgimäe ristmik. Avatakse ka ehitusel olev Urda tee ning selle pikendus. Ligipääs Urda teele tagatakse Topi sõlmelt ning Jälgimäe teelt, senine ligipääs Pärnu maanteelt suletakse, teatas maanteeamet.

Kergliiklejatele avati Pärnu maantee ja raudtee alused tunnelid. Suletuks jääb Veskitammi tänava tunnel ja Veskitammi raudteeülesõit. Jalakäijana on maanteed võimalik ületada ka Jälgimäe ristmikul ja Selveri läheduses oleva fooriga reguleeritud ülekäiguradade kaudu.

Linna siseneval suunal muudetakse bussipeatuste asukohtasid. Laagri peatus nihkub 150 meetrit Tallinna poole ning Nõlvaku peatus 200 meetrit Pärnu poole. Linnast väljuval suunal lisandub Nõlvaku peatus jalakäijate tunneli asukohta. Laagri peatuse asukohta ei muudeta, küll aga lisatakse peatusesse ajutine bussiootepaviljon.

Kirjeldatud liikluskorraldus jääb kehtima kuni kevadiste tööde alguseni. Liiklussõlme ehitustööd lõppevad 2019. aasta oktoobris. Ehitustöid teostab 6 miljoni euro eest Nordecon.

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritele 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus hõlmab põhimaantee number 4 renoveerimist kilomeetritel 13-13,7 linnast väljuval suunal ning kilomeetritel 13-13,6 linna siseneval suunal, Vanasilla, Nõlvaku ning Seljaku tänavate ümber ehitamist.

Lisaks hõlmab ehitus kergliiklejatele mõeldud tunnelite välja ehitamist põhimaantee, Veskitammi tänava ning raudtee alla koos kõigi vajalike kommunikatsioonidega; uute Jälgimäe-Topi ning Urda kogujateede ehitamist, sadevee-, reoveekanalisatsiooni-, drenaaži-, survekanalisatsiooni-, vee- ja gaasitorustiku ehitamist; elektriülekandeliinide, telekommunikatsioonisüsteemide ja välisvalgustuse rajamist.

 

Baltic News Service