Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Ehitus ja Kinnisvara

Tallinna Sadam sõlmis lepingu logistikakompleksi rajamiseks Muugale

TALLINN, 29. juuni, BNS – AS Tallinna Sadam ja MPG AgroProduction OÜ sõlmisid neljapäeval koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse, lepingud sõlmiti 99 aastaks ning investeeringu kogumaht on hinnanguliselt ligi 200 miljonit eurot.

MPG AgroProduction soovib Muuga sadamas endisele söeterminali alale ehitada õlikultuuride ümbertöötlemise tootmiskompleksi, mille koguvõimsus võimaldab töödelda 1,5 miljoni tonni toorainet aastas. Projekt hõlmab endas ka lossimis- ja lastimisliinide ehitamist ning laadimispunktide rajamist raudtee- ja maanteetranspordivahenditele, teatas Tallinna Sadam börsile.

MPG AgroProductioni esindaja Stephen Hackney sõnul plaanib ettevõte rajada Muuga sadamasse kaasaegse ja moodsal tehnoloogial põhineva õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi, mis vastab   kehtivatele keskkonnanõuetele ja energiahoiu poliitikale. Ettevõte on võtnud eesmärgiks käivitada kogu kompleks viie aasta jooksul alates keskkonnakaitse kooskõlastuste ja ehitustegevust lubavate dokumentide kättesaamisest.

Kasutatav tooraine hakkaks saabuma eelkõige Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Euroopast ning Austraaliast. "Plaanime võimalusel maksimaalselt ära kasutada ka Eestis kasvatatud õlikultuure, näiteks rapsi," märkis Hackney. Valmistoodang tarnitakse enamasti Euroopa riikidesse, Aafrikasse, Lähis-Ida ja Kagu-Aasia riikidesse.

Tallinna Sadama kommertsjuhi-juhatuse liikme Margus Vihmani sõnul kasvab uue operaatori poolt rajatava õlikultuuride töötlemiskompleksi käivitamisega Muuga sadama kaubamaht märkimisväärselt "Meil on hea meel, et saame aastaid tühjana seisnud söeterminali ala kasutusse võtta ja Muuga sadama kaubamahule lisandub pärast töötlemiskompleksi täielikku käivitamist ligi 2,5 miljonit tonni kaupa aastas."

Nii tooraine kui valmistoodangu transportimiseks hakatakse kasutama mere-, raudtee- ja autotranspordi liike. "Osa tehase toodangust saadetakse Eesti Raudtee infrastruktuuri kasutades ja mööda Rail Baltica marsruuti põhjast lõunasse. Raudteed mööda transporditava toodangu maht võib küündida 500 000 tonnini aastas," lisas Vihman.

Hackney sõnul mängisid otsuse langetamisel olulist rolli Muuga sadama kaide sügavused ja hästitoimivad transpordiühendused koos Eesti atraktiivse investeerimiskliimaga. "Näeme võimalust kasvatada oma ettevõtte väärtust rajades selline tootmiskompleks just Eestisse, sealjuures lähtume vastutustundliku ettevõttena jätkusuutliku arengu põhimõtetest, järgides rangelt kehtestatud keskkonnanõudeid."

MPG AgroProduction OÜ poolt seadmetesse ja infrastruktuuri tehtavate investeeringute kogumaht on hinnanguliselt 200 miljonit eurot. Projekti realiseerimisel luuakse Muuga sadamasse ligi 300 uut töökohta ja kuni 1000 kaasnevat töökohta.

MPG AgroProduction OÜ on 2017. aastal asutatud ja Euroopa investorite kapitalil põhinev ettevõte, mille eesmärk on rajada kaasaegne õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleks.

Tallinna Sadamale kuulub Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis möödunud aastal 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot. Tallinna Sadama aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil alates 13.06.2018.

 

Baltic News Service