Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tudengid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid jagavad ideid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid jagavad ideid

TALLINN, 7. november, BNS - Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimub teisipäeval üliõpilaskonverents “Üliõpilaselt üliõpilasele”, mille eesmärk on kõrgkooli erialade vahel üliõpilaste uuringute ja ideede jagamine.

Kõrgkool koostöös üliõpilas- ja õpilasesindusega korraldab sellist konverentsi esimest korda. Konverentsipäeva avab rektor Ülle Ernitsa ja üliõpilas- ja õpilasesinduse esimehe Rita Raadiku avakõne, millele järgnevad nii kõrgkooli erinevate erialade õppurite kui Tšehhi ja Bosnia ja Hertsegoviina partnerkõrgkoolide välisüliõpilaste ettekanded tänapäeva aktuaalsetel tervishoiu teemadel. 

“Üliõpilastööd ei ole enam ammu pelgalt õppeprotessi lõpuks tehtavad teoreetilised tööd. Tänased lõputööd on praktilise väärtusega, nende autorid on saavutanud uurimistöö koostamise kogemuse ning kitsas valdkonnas pädevuse. Kõrgkoolis korraldatava üliõpilaskonverentsi peamine väärtus on üliõpilaselt üliõpilasele kanduv kogemus ja õhkkond, mille loovad üliõpilased ise,” ütles kõrgkooli rektor Ülle Ernits.  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervise valdkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud, kus sise- ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

 

Baltic News Service