Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Toetused

Tamme sõnul tuleks eelarvest toetada noorte maale elama asumist

Tamme sõnul tuleks eelarvest toetada noorte maale elama asumist

TALLINN, 16. veebruar, BNS - Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul tuleks lähiaastate riigieelarve strateegia koostamise käigus leida raha noorte maale elama asumise toetamiseks.

Tamm ütles pärast selleteemalist arutelu valitsuses, et maapiirkonna arendamisel mängib olulist rolli noorte esindatus ja maaeluministeerium teinud ettevalmistusi programmi "Noored Maale" väljatöötamiseks ning otsib sellele rahastust, teatas ministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.

Samuti avaldas Tamm arvamust, et maaelu arengut ja kohalikku tasandit puudutavate regionaalprogrammide, näiteks Setomaa ja Peipsiveere programmide elluviimine peaks olema korraldatud läbi maaeluministeeriumi. „Kagu-Eesti tegevuskavas seatud eesmärkide toetamiseks, seal hulgas julgeoleku suurendamiseks läbi Kagu-Eesti piirkonnas piiriäärsetel aladel piisava asustuse hoidmise, plaanime koostöös regionaalhalduse ministriga välja töötada Kagu-Eesti programmi,“ märkis Tamm.

 

Baltic News Service