Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

Tartu rendirataste asukohtade küsitluses osales ligi 250 inimest

Tartu rendirataste asukohtade küsitluses osales ligi 250 inimest

TALLINN, 6. september, BNS - Tartus korraldatud küsitlusest, kus uuriti linlaste arvamust rattaringluse laenutuspunktide asukohtade suhtes, osales 247 inimest, kellest veerand oleks nõus süsteemi aastaringselt kasutama, kui see oleks hästi kättesaadav.

Küsitlusele vastas 247 inimest, kellest 53 protsenti olid naised ning 47 protsenti mehed, öeldakse küsitluse kokkuvõttes. Kõige rohkem vastajaid ehk 38 protsenti, olid vanuses 20-30 eluaastat, alla 20-aastaseid ja üle 60-aastaseid vastajaid oli 4 protsenti vastanutest.

Kaardile märgiti ajavahemikul 22. juunist kuni 31. augustini ettepanekutena 2386 asukohapunkti. Linnaosadest olid kõige populaarsemad Kesklinn, Annelinn ning Tähtvere. Kõige rohkem asukoha märkimisi tehti Raekoja platsi ümbruses ja Kaubamaja lähedal. Transpordisõlmed raudteejaam ning bussijaam on samuti olnud inimeste arvates olulised asukohad rattaringluse parklate jaoks, öeldakse uuringu kokkuvõttes.

Mitmed olulise osakaaluga asukohad on selgelt seotud õppeasutustega – Tartu Ülikooli õppehooned erinevates linnaosades, samuti Maaülikooli ja Tartu Kutsehariduskeskus õppehooned. Samuti on suuremad kaubanduskeskused, Tartu Ülikooli Kliinikum ning ERM on märgitud olulisteks kohtadeks, kus võiks asuda rattaringluse parklad.

Vastanutest 209 inimest kasutab linnas liikumiseks muuhulgas isiklikku sõiduautot, nendest 28 protsenti on nõus autosõidust loobuma rattaringlussüsteemi jalgrataste kasuks. Ühistranspordivahendina bussi kasutab 147 inimest vastanutest, nendest omakorda 24 protsenti on valmis asendama bussisõidud rattasõitudega. 11 protsenti isikliku jalgratta kasutajatest ning 2 protsenti jalgsi liikujatest kasutaksid kindlasti rendiratast.

Vastajad leiavad, et rattaringluse rattaparkla võiks olla keskmiselt 536 meetri kaugusel nende elu- või töökohast ning 25 protsenti vastanutest on valmis süsteemi aastaringselt kasutama juhul, kui süsteem on hästi kättesaadav.

Kõige rohkem küsitletustest ehk 76 protsenti leiab, et mõistlik tasuta rattakasutuse aeg on 30 minutit, ning 43 protsenti vastanutest on valmis kulutama 5 eurot ühes kuus rattaringlusteenuse kasutamiseks. Üks protsent vastanutest oleks valmis kulutama 25 eurot või rohkem ning 11 protsenti leiab, et teenus võiks olla tasuta.

Väljapakutud valikutest osutus rattateenuse eest tasumiseks kõige populaarsemaks Tartu bussikaart, mida eelistas 39 protsenti vastanutest, sellele järgnesid mobiiltelefon ning pangakaart, mida eelistas vastavalt (32 protsenti ja 23 protsenti vastanutest.

 

Baltic News Service