Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tarbija

Tele2 lõpetas tarbijakaitseameti nõudmisel alusetu tasu küsimise

Tele2 lõpetas tarbijakaitseameti nõudmisel alusetu tasu küsimise

TALLINN, 4. jaanuar, BNS – Tele2 lõpetas tarbijakaitseameti nõudmisel alusetu tasu küsimise ning ei piira kliendiga uue maksegraafiku sõlmimisel kliendi ligipääsu kokkulepitud teenustele.

Tarbijakaitseametisse laekunud kaebuste põhjal selgus, et Tele2 võimaldas tarbijatel võlgnevuse likvideerimiseks sõlmida maksegraafikuid, kuid jättis samal ajal teenused piiratuks ja nõudis siiski täismahus kuutasu maksmist. Ameti hinnangul on sellised tingimused tarbijat ebamõistlikult kahjustavad, mistõttu alustas amet menetluse, mille tulemusena muutis Tele2 maksegraafiku protseduuri, teatas amet.

Tele2 on tarbijakaitseametile kinnitanud, et jätab edaspidi maksegraafiku sõlmimisel kuumaksu väärtuses teenused avatuks ja sätestab täiendava teenuse kasutuse limiidi paketiväliste teenuste tarbimiseks ning sideteenus piiratakse, kui klient seda soovib.

Kauplejal puudub otsene kohustus võlgnevust ajatada ning võimaldada selle tasumist osade kaupa. Sellise kokkuleppe ehk maksegraafiku sõlmimisel tuleb aga järgida seaduses sätestatud nõudeid ning kokkulepitavad tingimused ei tohi olla tarbijat ebamõistlikult kahjustavad.

Olukorras, kus maksegraafik on sõlmitud ja uutes tasumise tähtaegades on kokku lepitud ning tarbija järgib korrektselt endale võetud kohustusi, ei ole õiguspärane hoida tarbijale sideteenuseid piiratuna ning samaaegselt nõuda täismahus kuutasu maksmist. Vastasel juhul peaks tarbija maksma teenuste eest, mida ta reaalselt ei ole saanud.

Sideteenused tuleb jätta piiratuks tarbija soovil, vältimaks täiendavate rahaliste kohustuste tekkimist. Kui sideteenuseid on piiratud, ei tohi nõuda tarbijalt täismahus kuutasu maksmist.

Tarbijakaitseamet on võtnud teenuse piiramise ja tasu nõudmisega seotud tingimused kõrgendatud tähelepanu alla.

 

Baltic News Service